ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย > ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด > เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)

รายการ

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

รูปภาพ

 

รายละเอียดข่าว

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุรของคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) อันเป็นองค์กรในการกำหนดมาตราฐานและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น...
ดาวโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่
ต้องการศึกษารายละเอี่ยดงานวิจัยเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

เอกสารแนบ

 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 1/9/2553 15:31  โดย gis2 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 3/9/2553 13:54  โดย NMT\admin3