ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย > ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด > ขอให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด: ขอให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ

ขอให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รูปภาพ

 

รายละเอียดข่าว

ขอให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีคำสั่งให้กรมขนส่งทางบกระงับการจัดสรรส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถ ยนต์ และล้อเลื่อน เป็นรายเดือน ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไว้ก่อน และออกประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจฯเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่า ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ตามกฎหมาย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารแนบ

 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
ขอให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .pdf    
สร้าง เมื่อ 2/11/2555 12:33  โดย NMT\admin2 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 2/11/2555 12:33  โดย NMT\admin2