ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย > กระดานสนทนา > รับโอนนิติกร  

กระดานสนทนา: รับโอนนิติกร

เปิด
|
ตอบกลับตอบกลับ

เรื่อง

รับโอนนิติกร 

เนื้อความ

เทศบาลตำบลกะรน รับโอนนิติกร เพศชาย จำนวน 1 คน  สนใจติดต่อ สำนักปลัด  076 330186 หรือ กองวิชาการและแผนงาน 076 330186 9ต่อ 3014
สิ่งที่แนบ
ชนิดเนื้อหา: การอภิปราย
สร้าง เมื่อ 27/1/2554 14:16  โดย  
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 27/1/2554 14:16  โดย