ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
เล่าสู่กันฟังกับปราณีต
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (CDC) กำหนดกรอบการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (CDC) กำหนดกรอบการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
โครงการส่งเสริมการจัดทำ "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" โครงการส่งเสริมการจัดทำ "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ"
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2558การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2559ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2559
สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ขอเลื่อนการประชุมจากเดิมวันศุกร์ที่ 6 พ.ย 58 เป็นวันจันทร์ที่ 9 พ.ย 58 เวลา 13.30 น.สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ขอเลื่อนการประชุมจากเดิมวันศุกร์ที่ 6 พ.ย 58 เป็นวันจันทร์ที่ 9 พ.ย 58 เวลา 13.30 น.
ขอเชิญประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมาธิการด้านกีฬา ครั้งที่ 3/2558ขอเชิญประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมาธิการด้านกีฬา ครั้งที่ 3/2558
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการคณะกรรมาธิการด้านการปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่  1/2559ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการคณะกรรมาธิการด้านการปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาด้านโยธา และผังเมือง ครั้งที่ 1/2559ขอเชิญประชุมคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาด้านโยธา และผังเมือง ครั้งที่ 1/2559
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2558การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2558
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. มอบหมายให้ นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล เลขาธิการ ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง ( นายก ส.ท.ท. ) มอบหมาย นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล ( เลขาธิการ ส.ท.ท.) ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18 พ.ย. 58 นายกฯส.ท.ท. มอบหมายให้ นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ รองเลขาธิการ ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
นายกฯ สทท(เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง) หมอบหมาย นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล เลขาฯ สทท และ นางเมตตา อักษรสิงห์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 309 อาคารรัฐสภา 2 โดยมีนายอิศเรศ ฐิติมานะกุล เลขาธิการ ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< พฤศจิกายน 2558 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

เอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/2558สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/2558สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558
ประกาศ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ประกาศ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/2558 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/2558
คำสั่ง ที่ พ.1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคำสั่ง ที่ พ.1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 สรุปสาระสำคัญกาประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/2558   สรุปสาระสำคัญกาประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/2558
1 - 10 ถัดไป

 Facebook