ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
Eng
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษารวบรวมข้อมูลและประมวลปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2558 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษารวบรวมข้อมูลและประมวลปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2558 สร้าง
ประกาศกระทรวงวัฒธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ประกาศกระทรวงวัฒธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558สร้าง
ขอเชิญประชุมคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและระเบียบและด้านการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 1/2558ขอเชิญประชุมคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและระเบียบและด้านการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 1/2558
ด่วนที่สุด การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/๒๕๕๘ด่วนที่สุด การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/๒๕๕๘
หนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ส.ค. 58หนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ส.ค. 58
ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ
โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา(Stop Global Warming) ปีที่11 บริษัทฯโตโยต้ามอเตอร์จัดร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา(Stop Global Warming) ปีที่11 บริษัทฯโตโยต้ามอเตอร์จัดร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
เรื่องการให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่งครบวาระมีสิทธิ์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา    เรื่องการให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่งครบวาระมีสิทธิ์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา
มูลนิธิพระดาบสได้มีการจัดโครงการ “ปั่นรวมใจไทย” โดยจะเป็นการปั่นจักรยานจากแม่สาย ถึง เบตง เป็นระยะทางประมาณ 2,600 กิโลเมตร รวมระยะเวลาในการปั่น 38 วันมูลนิธิพระดาบสได้มีการจัดโครงการ “ปั่นรวมใจไทย” โดยจะเป็นการปั่นจักรยานจากแม่สาย ถึง เบตง เป็นระยะทางประมาณ 2,600 กิโลเมตร รวมระยะเวลาในการปั่น 38 วัน
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3 ว 4522แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3 ว 4522
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘. นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล เลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
วันที่ 4 ก.ย. 58 นายสมบัติ ธนะสิทธิ์ รองเลขาธิการ และนางปราณีต ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคล ส.ท.ท. ประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่จริง (รอบตัดสิน) (เทศบาลขนาดเล็ก) ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
การประชุมกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่9/2558 วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส.ท.ท.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
วันที่ 3 ก.ย.58 นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้งนายก ส.ท.ท. ร่วมหารือกับประธานคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคทั้ง5ภาค และประธานคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ ทั้ง 16 คณะ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
วันที่ 3 ก.ย.58 ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา ประธานคณะกรรมาธิการด้านการเงินการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< กันยายน 2558 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

เอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คำสั่ง ที่ พ.1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคำสั่ง ที่ พ.1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันสร้าง
 สรุปสาระสำคัญกาประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/2558   สรุปสาระสำคัญกาประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/2558
ร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่นร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
สรุปสาระสำคัญกาประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 7/2558สรุปสาระสำคัญกาประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 7/2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เมิองพัทยา ปี2558สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เมิองพัทยา ปี2558
การเสวนาเรื่อง "ทัศนะท้องถิ่นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"การเสวนาเรื่อง "ทัศนะท้องถิ่นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"
พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57    สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57
1 - 10 ถัดไป

 Facebook