ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มค้นหา
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ
สันนิบาตเทศบาลภาค
ติดต่อสมาคม
Eng
  

แนะนำ ส.ท.ท. (About NMT)
วัตถุประสงค์/พันธกิจ
ข้อบังคับและระเบียบ ส.ท.ท.
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริหาร
ทำเนียบนายก ส.ท.ท.
สาส์นจากนายก ส.ท.ท.
คณะกรรมาธิการ
แผนที่ (Map)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link)
แผนผังเว็ปไซด์
ข่าวสาร ส.ท.ท.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.
สัมมนาและอบรม
หนังสือ ประกาศ แต่งตั้งของ ส.ท.ท.
ศูนย์ข้อมูลฯ
โครงการเว็ปไซต์-อิเมลล์เทศบาล
ศูนย์กลางเอกสาร
โครงการแผนที่ภาษี NMTTaxmap
โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ
การประชุมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือราชการกรมฯ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญ
เอกสารข้อมูลกรณีค่าบำรุงส.ท.ท.
ศูนย์เพื่อการจัดการเมืองที่ยั่งยืน ส.ท.ท.
ตรวจสอบ Email
ระบบเจ้าหน้าที่ สันนิบาตภาค
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ประจำปี 2558การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2558
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 4การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 4
ขอเชิญประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมาธิการด้านกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558ขอเชิญประชุมวิชาการ และประชุมคณะกรรมาธิการด้านกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ส.ท.ท.ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ส.ท.ท.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ส.ท.ท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ส.ท.ท.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ส.ท.ท. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ธุรการประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าง ส.ท.ท. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านกีฬาประกาศ ส.ท.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านกีฬา
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2558ขอเชิญประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2558
1 - 10 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

รูปภาพ 
หัวข้อข่าว 
รายละเอียดข่าว 
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวเทศบาล

กำลังเรียกข้อมูล
 
   

 ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

< เมษายน 2558 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 

 ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.

การเสวนาเรื่อง "ทัศนะท้องถิ่นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"การเสวนาเรื่อง "ทัศนะท้องถิ่นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"
พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57    สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/57
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/57  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/57
เอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเอกสาร:ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 9/57
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/57
สรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทยสรุปสาระสำคัญการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฎิรูปประเทศไทย
งานด้านความปลอดภัยทางถนนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
1 - 10 ถัดไป

 Facebook