แม่แบบสิ่งแวดล้อม
การจัดระบบสิ่งแวดล้อมของทศบาล
หน่วยงานสนับสนุนสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
แม่แบบสิ่งแวดล้อม > การประเมินผล/ติดตามผล(อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
Modify settings and columns
  การประเมินผล/ติดตามผล
   
   
  จำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการช่วงเทศกาล
  การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
  การจัดการมูลฝอย
  การจัดการมูลฝอย
     
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13/8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel.02-448-5645,02-448-5266