เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
แนะนำเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ต้อนรับ
  
เริ่มค้นหา

เอกสาร
กองช่างสุขาภิบาล
แนะนำเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
การอภิปราย
ร้องทุกข์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการ
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองช่างสุขาภิบาล
กองการประปา
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ต้อนรับ

 ประมวลภาพกิจกรรมชาวเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า
2/5/2556 11:18
พล.ต.อ.สุนทร - นางสุทธิมานส์  ซ้ายขวัญ  นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าที่ร.ต.สิทธิพร  บาลทิพย์  นายกสมาคมชาวพัทลุง  พ.ต.อ.ภูวดิท  ธนครภัทร  รองผ.บภ.ภ.จ.อยุธยา  รวมด้วยชาวใต้อยุธยาช่ววเหลือน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครพระนครศรีอยุธยา  มอบเงินให้ว่าที่ร.ต.สมทรง  สรรพโกศลกุล  50,000  บาท
27/9/2554 9:38
เมื่อวันที่  25  กันยายน  2554  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภค  จากเทศบาลระยอง  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและได้รับมอบซอสภูเขาทองจำนวน  1  คันรถ  จากบริษัทซอสภูเขาทอง
26/9/2554 9:46
ขอหนังสือรับรองให้ความช่วยเหลือบ้านนำท่วมได้ที่ห้องกองสวัสดิการสังคม โทร  035 323189
20/9/2554 8:46
1 - 4 ถัดไป

 กิจกรรมที่ผ่านมา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการจิตรอาสาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 2 ถัดไป

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เลือก
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประปา21/8/2557 14:33
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ล้อยาง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน จำนวน 1 คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กองประปา30/7/2557 9:19
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมชุดตัดหญ้า จำนวน 1 คัน ของกองช่างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พัสดุ23/7/2557 10:29
Normalสิ่งที่แนบ
ประกาศประมูลซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
พัสดุ15/7/2557 9:55
1 - 4 ถัดไป

 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ถนนลูกคลื่นเยอะมากใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ถนนเข้าหมู่บ้านวังแก้ว ผิวถนนเป็นคลื่น พังเร็วมาก ปีกว่าๆเองใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ช่วยตรวจสอบแผนผังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอความกรุณาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากให้รถขยะเข้ามาเก็บในซอย4ข้างโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินชดเชย ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ผ่านมา (กรณีค่าซ่อมแซมบ้าน)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แจ้งจำหน่ายรายชื่อผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แม่ค้าได้รับไหมคะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ไฟทางหลัีงวัดศาลาปูนดับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วันลอยกระทงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอความกรุณาติดไฟทางในซอยและบริเวณพระนอนโลกยสุธาด้วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอความกรุณาติดไฟแถวชุมชนพระนอนโลกยสุธาด้วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากมีสนามพักผ่อนตรงหน้าวัดประสาทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์งาน บ้านสร้างเสือภูเขาใจเกินร้อย ครั้งที่ 3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ฝาท่อ คลองมะขามเรียงดังมาก ครับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ช่วยตรวจสอบ อ.บ.ต. บ้านเกาะด้วย ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยซักอย่าง ยังจะไปยื่นเอกสารได้หรือเปล่าใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กรุงเก่าประเดิมสงกรานต์ช้างเล่นน้ำกับคน จ.อยุธยาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอเชิญชวนพี่น้องเทศบาลออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 22 เมษายน 2555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอเชิญชวนพี่น้องเทศบาลออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 8 เมษายน 2555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรื่องชื่อตกจาการจ่ายน้ำท่วมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบถามเงินน้ำท่วมในฐานะผู้เช่าอาคารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากให้เทศบาลช่วยรดน้ำบนถนน...ฝุ่นเยอะมากใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากให้เทศบาลช่วยรดน้ำบนถนน...ฝุ่นเยอะมากใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สร้างสะพานผิดฝั่งหลังวัดสามวิหารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
(รายการเพิ่มเติม...)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

 ร้องทุกข์

การเก็บขยะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อ.บ.ต. บ้านเกาะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การสร้างร้านค้าริมคลองหน้าโรงหนังเจ้าพระยาเก่า และสร้างอาคารล้ำทางสาธารณะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สัญญาณไฟจราจร มั่วที่สุดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขยะเต็มเมืองใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
คนดีอยู่ไม่ได้คนชั่วอยู่ได้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร้องเรียน เรื่อง วุ่นวายใน ชุม ชนเกาะลอยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การรับคนงานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ต้นไม้เกาะกลางถนนและการรดน้ำต้นไม้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กรุณาปรับปรุงเว็บไซค์ให้เป็นปัจจุบันด้วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตลาดเจ้าพรหมตรงข้ามยามาฮ่าร้านอาหารตามสั่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขอนำเสนอเตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษประสิทธิภาพสูงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร้านต้นไม้จากต่างจังหวัดต่างอำเภอสร้างความเดือดร้อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร้านต้นไม้จากต่างจังหวัดต่างอำเภอสร้างความเดือดร้อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เหม็นขยะมากใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร้านเหล้าปั่น มีดนตรีสดเล่นเสียงดังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ต้นไม้ตามเกาะกลางถนนในตัวเมืองอยุธยาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ถนนหน้าปางช้างชำรุด เมื่อใรจะมาทำครับ ?ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ไฟทางในซอยอู่ทอง 10ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
งานมรดกโลกอยุธยาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ต้นไม้เกาะกลางถนนหลายแห่งที่ปลูกใหม่ช่วยรดน้ำมันบ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขยะเป็นมลพิษ แยกวัดป่าโคใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ไฟทางหลังวัดศาลาปูนดับมา 2 วันแล้วใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ภาพจาก facebook มีชื่อ นช.ดร ทักษิณ เสนอ เอา หน้าด้วยหรือครับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เอานักโทษหนีคดีมาแอบอ้างมาร่วมทำไมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
(รายการเพิ่มเติม...)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

----นายกเทศมนตรี---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----นายกเทศมนตรี---- ข้อความประกาศ

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  สิ่งที่แนบ
โดย NMT\ayt-ayutthaya
 16/5/2557 16:23
 
ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2556 สิ่งที่แนบ
โดย NMT\ayt-ayutthaya
 14/1/2557 9:10
 
ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2557 สิ่งที่แนบ
โดย NMT\ayt-ayutthaya
 14/1/2557 9:09
 
ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสามปี พ.ศ.2557-2559 สิ่งที่แนบ
โดย NMT\ayt-ayutthaya
 20/8/2556 9:11
 
รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2554 
โดย NMT\ayt-ayutthaya
 29/9/2554 9:00
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

 การเชื่อมโยง

  สำนักการศึกษา
  ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
  จังหวัดพระนครศรีอยุยา
  อยุธยาพาร์ค
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองฯพระนครศรีอยุธยา
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 บริการประชาชน

บริการประชาชน.aspxบริการประชาชนบัญชีระบบ

ปฏิทินกิจกรรม  ปฏิทินกิจกรรม

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี30/10/2553

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล