เทศบาลตำบลนาโพธิ์
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
กองการประปา
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองการประปา
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กองการประปา

ยินดีตอนรับ สู่ เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อาพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ
9/12/2552 11:20
เทศบาลตำบลนาโพธิ์  ร่วมพิธี  5  ธันวา  มหาราช
9/12/2552 11:18
 เทศบาลตำบลนาโพธิ์   ได้จัดโครงการเกษตรสัจจธรรมชีวิต  ซึ่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน  52 ราย
ได้กำหนดลงเเขกเกี่ยวข้าวเมื่อวันที่  10  พ.ย. 52  ณ  หนองฮาด  นาของนาบพิตย์  ซึ่งเป็นตัวเเทนผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการนี้  ส่วนราชการต่างให้ความร่วมมือลงแขกเกี่ยวข้าว  โดยนายศุภโชติกลิ่น  ศรีสุข  นายอำเภอนาโพธิ์เป็นประธานฯ 
9/12/2552 11:31
เทศบาลตำบลนาโพธิ์  พร้อมประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์  เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ลานพระที่นั่งอนัตสมาคม  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวา เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2552   เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2552
15/12/2552 12:00

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
กองช่าง2/4/2550

 Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา ‭[2]‬

http://www.nmt.or.th/burirum/napho/DocLib4/รูปภาพ/ภาพนายก2.jpg

นายวรพงษ์  บาลไธสง

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
 
 
 
 
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล