ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ > เนื้อหาทั้งหมดของไซต์  

เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

รายการ
เอกสารประกาศสอบรับพนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
เอกสาร
ข้อมูลประเพณี ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมท้องถิ่น
มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
เพจนี้จะแสดงไลบรารี รายการ กระดานอภิปราย และแบบสำรวจทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ให้คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการเพื่อดูเนื้อหาของไลบรารีหรือรายการนั้น ถังรีไซเคิลจะมีรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือรายการใหม่ ให้คลิก 'สร้าง'
มุมมอง: 
  ชื่อ คำอธิบาย รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  ไลบรารีเอกสาร

Excel Excel    1 6 ปีที่แล้ว
กฏเทศบัญญัติ กฏเทศบัญญัติ    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป    5 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลประเพณี ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมท้องถิ่น ข้อมูลประเพณี ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมท้องถิ่น    1 4 ปีที่แล้ว
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย    12 6 ปีที่แล้ว
ที่รวมรูปของไซต์คอลเลกชัน ที่รวมรูปของไซต์คอลเลกชัน  ไลบรารีระบบถูกสร้างโดยคุณลักษณะ 'ทรัพยากรในการประกาศ' เพื่อเก็บรูปที่ใช้ตลอดทั้งไซต์คอลเลกชัน  0 6 ปีที่แล้ว
บริการประชาชน บริการประชาชน    1 6 ปีที่แล้ว
แผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาล    1 6 ปีที่แล้ว
เพจ เพจ  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บเพจที่สร้างขึ้นในไซต์นี้  0 6 ปีที่แล้ว
มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาล มาตราฐานตำแหน่งงานเทศบาล    1 4 ปีที่แล้ว
แม่แบบฟอร์ม แม่แบบฟอร์ม  ไลบรารีนี้มีแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลซึ่งถูกเปิดใช้งานไปยังไซต์คอลเลกชันนี้  0 6 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม รายงานการประชุม    5 6 ปีที่แล้ว
รูป รูป  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บรูปที่ถูกใช้บนเพจในไซต์นี้  14 8 เดือนที่แล้ว
เอกสาร เอกสาร  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บเอกสารที่ถูกใช้บนเพจในไซต์นี้  1 4 ปีที่แล้ว
เอกสารของไซต์คอลเลกชัน เอกสารของไซต์คอลเลกชัน  ไลบรารีระบบถูกสร้างโดยคุณลักษณะ 'ทรัพยากรในการประกาศ' เพื่อเก็บเอกสารที่ใช้ตลอดทั้งไซต์คอลเลกชัน  0 6 ปีที่แล้ว
เอกสารข่าวเทศบาล เอกสารข่าวเทศบาล    6 4 ปีที่แล้ว
เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด    0 6 ปีที่แล้ว
เอกสารที่ใช้ร่วมกัน เอกสารที่ใช้ร่วมกัน  ใช้เอกสารร่วมกับทีมด้วยการเพิ่มเอกสารลงในไลบรารีเอกสารนี้  5 6 ปีที่แล้ว
เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่    3 6 ปีที่แล้ว

  ไลบรารีรูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ    232 8 เดือนที่แล้ว

  รายการ

กองการศึกษา กองการศึกษา    0 6 ปีที่แล้ว
กองคลัง กองคลัง    0 6 ปีที่แล้ว
กองช่าง กองช่าง    0 6 ปีที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน    0 6 ปีที่แล้ว
กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม    0 6 ปีที่แล้ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    0 6 ปีที่แล้ว
การเชื่อมโยง การเชื่อมโยง  ใช้รายการการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่สมาชิกของทีมของคุณอาจจะพบว่าน่าสนใจหรือมีประโยชน์  2 6 ปีที่แล้ว
ข้อความประกาศ ข้อความประกาศ  ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อติดประกาศข้อความบนโฮมเพจของไซต์ของคุณ  2 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลขององค์กรที่ท่านสังกัด ข้อมูลขององค์กรที่ท่านสังกัด    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ข้อมูลด้านการเงินการคลัง    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านสังคม    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลด้านสาธารณสุข    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านอื่นๆ ข้อมูลด้านอื่นๆ    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลประชากร ข้อมูลประชากร    0 6 ปีที่แล้ว
ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลสภาพทั่วไป    0 6 ปีที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์    2 8 เดือนที่แล้ว
ความเป็นมาการแข่งขันกีฬาชุมชน ความเป็นมาการแข่งขันกีฬาชุมชน    0 6 ปีที่แล้ว
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  ประจำปี  2550 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2550    0 6 ปีที่แล้ว
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2550 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550    0 6 ปีที่แล้ว
โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก    0 6 ปีที่แล้ว
โครงการเด่นเทศบาล โครงการเด่นเทศบาล    15 8 เดือนที่แล้ว
โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาริชภูมิ โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาริชภูมิ    0 6 ปีที่แล้ว
โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา  ประจำปี  2550 โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2550    0 6 ปีที่แล้ว
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล    8 6 ปีที่แล้ว
งบประมาญ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550 งบประมาญ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550    0 6 ปีที่แล้ว
งบประมาญ โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก งบประมาญ โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก    0 6 ปีที่แล้ว
งบประมาญในการดำเนินการแข่งขันกีฬา งบประมาญในการดำเนินการแข่งขันกีฬา    0 6 ปีที่แล้ว
งบประมาณ โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    0 6 ปีที่แล้ว
งานเวิร์กโฟลว์ งานเวิร์กโฟลว์  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บงานเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นในไซต์นี้  0 6 ปีที่แล้ว
ติดต่อเทศบาล ติดต่อเทศบาล    0 6 ปีที่แล้ว
แถลงนโยบาย แถลงนโยบาย    0 6 ปีที่แล้ว
เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้  ข้อมูลในรายการนี้มี HTML หรือเนื้อหาข้อความที่สามารถแทรกลงในเว็บเพจได้ ถ้ารายการมีการเลือกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เนื้อหาจะถูกแทรกลงในเว็บเพจเป็นการอ้างอิงแบบอ่านอย่างเดียว และเนื้อหาจะมีการปรับปรุงถ้ารายการถูกเปลี่ยนแปลง ถ้ารายการไม่มีการเลือกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เนื้อหาจะถูกแทรกเป็นสำเนาในเว็บเพจ และจะไม่มีการปรับปรุงถ้ารายการถูกเปลี่ยนแปลงไป  0 6 ปีที่แล้ว
บทบาทและหน้าที่ บทบาทและหน้าที่    0 6 ปีที่แล้ว
ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล    4 6 ปีที่แล้ว
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง    0 6 ปีที่แล้ว
ประวัติเทศบาล ประวัติเทศบาล    0 6 ปีที่แล้ว
ผลการประเมินโครงการ ผลการประเมินโครงการ    0 6 ปีที่แล้ว
ผลการพัฒนาเทศบาล ผลการพัฒนาเทศบาล    8 6 ปีที่แล้ว
พันธกิจเทศบาล พันธกิจเทศบาล    0 6 ปีที่แล้ว
ภารกิจเทศบาล ภารกิจเทศบาล    0 6 ปีที่แล้ว
ยุทธศาสน์และการพัฒนา ยุทธศาสน์และการพัฒนา    0 6 ปีที่แล้ว
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ    5 6 ปีที่แล้ว
รายงานเนื้อหาและโครงสร้าง รายงานเนื้อหาและโครงสร้าง  ใช้รายการรายงานเพื่อกำหนดแบบสอบถามที่ปรากฏในมุมมอง 'เครื่องมือเนื้อหาและโครงสร้าง' เอง  7 6 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์และนโยบาย วิสัยทัศน์และนโยบาย    0 6 ปีที่แล้ว
สภาพทั่วไป สภาพทั่วไป    0 6 ปีที่แล้ว
สาส์นจากนายกเทศบาล สาส์นจากนายกเทศบาล    0 6 ปีที่แล้ว
สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล    0 6 ปีที่แล้ว
เอกสารประกาศสอบรับพนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เอกสารประกาศสอบรับพนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  เทศบาลตำบลโนนสุวรรณประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2554  0 4 ปีที่แล้ว

  กระดานอภิปราย

กระดานสนทนา กระดานสนทนา    11 3 เดือนที่แล้ว
การอภิปรายของทีม การอภิปรายของทีม  ใช้รายการอภิปรายกลุ่มเพื่อเก็บการอภิปรายในลักษณะกลุ่มข่าวที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับทีมของคุณ  0 6 ปีที่แล้ว
ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ    0 6 ปีที่แล้ว

  แบบสำรวจ

ไม่มีแบบสอบถาม

  ไซต์และพื้นที่ทำงาน

ไม่มีไซต์ย่อยหรือพื้นที่ทำงาน

  ถังรีไซเคิล

ถังรีไซเคิล ถังรีไซเคิล  ใช้เพจนี้เพื่อคืนค่ารายการที่คุณได้ลบออกจากไซต์นี้ หรือเพื่อล้างรายการที่ถูกลบ 0