เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอาหารเสริมนม  

ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอาหารเสริมนม

หัวข้อข่าว

โครงการอาหารเสริมนม 

รายละเอียดข่าว

        โครงการอาหารเสริมนม เด็กอายุ ๖ เดือน-๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
       เทศบาลฯส่งเสริมพัฒนาสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการอาหารเสริมนม เด็กอายุ ๖เดือน-๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตในเด็ก ที่ มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเด็กขาดสารอาหาร

หมดอายุ

30/9/2556 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

ชื่อเทศบาล

หนองบัวระเหว 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 28/5/2556 18:31  โดย NMT\chp-nongbuarawe 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 28/5/2556 18:32  โดย NMT\chp-nongbuarawe