ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลมะขาม
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานร้องเรียน
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลมะขาม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ

หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)  พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา คือ ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)

รายละเอียดข่าว

          ด้วยเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)  พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา คือ ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)

     เทศบาลตำบลมะขาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งดังกล่าว  หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ และหลักฐานอื่นๆ มายังเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน (ย้าย) ต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                         

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลมะขาม 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 3/6/2556 11:37  โดย NMT\ctb-makham 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 3/6/2556 11:37  โดย NMT\ctb-makham 
สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ถนนสุขาภิบาล จังหวัดจันทบุรี 22150 โทร.0-3938-9139