เทศบาลตำบลเนินสูง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แผนพัฒนาเทศบาล
ประกาศเทศบาล
เว็บบอร์ดเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลเนินสูง > รูปภาพ > ลอยกระทง  

รูปภาพ: ลอยกระทง

ชื่อ

ลอยกระทง 

แสดงตัวอย่าง

รูปภาพ 

ชื่อเรื่อง

ประเพณีวันลอยกระทง 2 พฤศจิกายน 2552 

ชนิดแฟ้ม

jpg 

ขนาดรูปภาพ

3508 x 2480 

วันที่ถ่ายรูป

 

คำอธิบาย

 

คำสำคัญ

ลอยกระทง  เทศบาลตำบลเนินสูง  วันลอยกระทง
สร้าง เมื่อ 21/10/2552 9:42  โดย NMT\ctb-noensung 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 21/10/2552 9:43  โดย NMT\ctb-noensung