เทศบาลตำบลทับช้าง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลทับช้าง > งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เอกสาร
แผนพัฒนาเทศบาล 3ปี
รายการ
งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ปี55
นโยบายผู้บริหาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
วิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาสน์จากนายกฯ
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล (2554-2556)
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบล
ข้อมูลเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและอื่นๆ
กิจการสภาเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสารเผยแพร่
รวมภาพกิจกรรม
รวมประกาศเทศบาล
ประกาศรับสมัครงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองพอกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ี่ที่ 7 บ้านซอยสุขสันต์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทับสงฆ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านอาคารสถานที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
กิจกรรมพัฒนาการ ทางด้านร่างกายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
กิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
กิจกรรมในวันสำคัญ 1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
กิจกรรมในวันสำคัญ 2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง