เทศบาลตำบลทับช้าง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เอกสาร
แผนพัฒนาเทศบาล 3ปี
รายการ
งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ปี55
นโยบายผู้บริหาร
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
วิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาสน์จากนายกฯ
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล (2554-2556)
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบล
ข้อมูลเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและอื่นๆ
กิจการสภาเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสารเผยแพร่
รวมภาพกิจกรรม
รวมประกาศเทศบาล
ประกาศรับสมัครงาน
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบการเปลี่ยนสายงาน26/2/2556 15:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) นักพัฒนาชุมชน12/2/2556 9:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ข17/1/2556 13:07
เทศบาลตำบลทับช้าง มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง แห่งที่ 5 วงเงิน 1,000,000.-บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา 14 ส.ค.55-28 ส.ค.5521/8/2555 10:29
1 - 4 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 51ทต.ทับช้าง
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 51ทต.ทับช้าง
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 51ทต.ทับช้าง
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 52ทต.ทับช้าง
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 52ทต.ทับช้าง
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 52ทต.ทับช้าง
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 52ทต.ทับช้าง
สิ่งที่แนบจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 52ทต.ทับช้าง
1 - 8 ถัดไป

 นายกเทศมนตรี

นายลำดวน  เพชรน้อย

นายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

การร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี 2555
 
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2555
 
กีฬาสีนักเรียน
 
ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ ปี2555 (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง)
 
แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ
 
จังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2555
 
โครงการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ
 
โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ "ฝึกอบรมกรีดยาง รุ่นที่ 2"
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้สมุนไพรและการปลูกผักปลอดสารพิษ
 
1 - 10 ถัดไป
สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง