ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน > ประวัติเทศบาล  

ประวัติเทศบาล

Modify settings and columns
     
   ประวัติความเป็นมา
        

เทศบาลตำบลสง่าบ้าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลสง่าบ้าน