ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
มุมบริหารงานบุคคล
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

วิสัยทัศน์ : " เทศบาลแห่งความสุข และความมั่งคั่ง "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 255816/12/2557 14:21
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา จำนวน 5 อัตราประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา จำนวน 5 อัตรา28/11/2557 9:13
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ !!กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ !!29/8/2557 9:29
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกาประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา2/7/2557 12:58
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ๖-๑๒ ก.ค. ๕๗โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ๖-๑๒ ก.ค. ๕๗2/7/2557 10:10
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ !!กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ !!20/5/2557 16:05
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)28/2/2557 15:04
เทศบาลฯ จัดงานวันเด็กแห่ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ !!เทศบาลฯ จัดงานวันเด็กแห่ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ !!6/1/2557 9:24
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล18/9/2556 14:05
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  (นายก , สท. เขต 1-2)ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (นายก , สท. เขต 1-2)26/8/2556 14:12
1 - 10 ถัดไป
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
 
พิธีส่งมอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก และการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงระบบฯ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่นักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาล
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
 
1 - 4 ถัดไป
ข้อความตอบกลับ
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
024/9/2556 21:04
ข่าวประชาสัมพันธ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/6/2556 13:57
ณัฐชา อันซีนทราเวลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
01/2/2556 17:09
อย่ากให้ปรับปรุงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
119/12/2555 8:37
แพทะเลสาบดอยเต่ขาดการดูแลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
012/12/2555 22:16
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา15/10/2557
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา14/10/2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา8/9/2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา19/8/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา4/8/2557
1 - 5 ถัดไป

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

รายละเอียดตัวกรอง

ทะเลสาบดอยเต่า อยู่ในเขตอำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรม การประมง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ หากมีน้ำมากพอ (โดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน)

ทะเลสาบดอยเต่า ในขณะที่น้ำในเขื่อนภูมิพลอยู่ในระดับสูง จะทำให้มีน้ำกักเก็บอยู่ที่ทะเลสาบดอยเต่าโดยวงกว้าง จึงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีเรือท่องเที่ยวมาจากเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ท่องเที่ยวลำน้ำแม่ปิงและมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออำเภอดอยเต่าระยะทางเดินเรือ 140 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเรือนแพสำหรับพักผ่อน หรือรับประทานอาหารไว้บริการตลอดเวลา ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ทะเลสาบเป็นจำนวนมาก

รูปภาพทะเลสาบดอยเต่า
 
 
พระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ  และเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอดอยเต่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเดื่อ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเจดีย์รูปกรวย มีความสูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลสาบดอยเต่า ด้านทิศตะวันตก มีระยะทางเดินเท้าจากท่าศูนย์ ประมาณ 14 กิโลเมตร  และมีทางรถยนต์โดยอ้อมเข้าไปอำเภอฮอดผ่านบ้านวังลุง และตำบลนาคอเรือ ถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

รูปภาพพระธาตุดอยเกิ้ง 

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

< ธันวาคม 2557 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 
 นายจักราวุธ  นำปุ๊ด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

 นายเจษฎา พรหมขันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ - มืดกา