ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
มุมบริหารงานบุคคล
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

วิสัยทัศน์ : " เทศบาลแห่งความสุข และความมั่งคั่ง "

กำหนดจ่ายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 12 !!!กำหนดจ่ายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 12 !!!สร้าง31/8/2558 10:10
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา18/8/2558 10:04
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่มาเป็นพนักงานเทศบาลประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่มาเป็นพนักงานเทศบาล13/8/2558 14:37
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘1/7/2558 9:11
ข้อมูลการจัดทำรัฐธรรมร่างแรก !!ข้อมูลการจัดทำรัฐธรรมร่างแรก !!26/6/2558 11:22
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู.อายุ  ผู้พิพาร  ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู.อายุ ผู้พิพาร ผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘2/6/2558 15:26
ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการติดตั้งและค่าใช้น้ำประปาเทศบาลประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการติดตั้งและค่าใช้น้ำประปาเทศบาล27/5/2558 13:53
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘9/4/2558 15:18
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ " ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ " ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘6/2/2558 8:50
แจ้งเตือน !! ขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โปรดระมัดระวังไฟไหม้และเตรียมความพร้อมเบิ้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับครัวเรือน ร้านค้า หรือพิ้นที่เกษตรกรรมแจ้งเตือน !! ขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โปรดระมัดระวังไฟไหม้และเตรียมความพร้อมเบิ้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับครัวเรือน ร้านค้า หรือพิ้นที่เกษตรกรรม13/1/2558 10:54
1 - 10 ถัดไป
รวมภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ ทต.ท่าเดื่อ-มืดกา !!!!!!
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
 
พิธีส่งมอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก และการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงระบบฯ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่นักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาล
 
1 - 4 ถัดไป
ข้อความตอบกลับ
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
024/9/2556 21:04
ข่าวประชาสัมพันธ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/6/2556 13:57
ณัฐชา อันซีนทราเวลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
01/2/2556 17:09
อย่ากให้ปรับปรุงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
119/12/2555 8:37
แพทะเลสาบดอยเต่ขาดการดูแลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
012/12/2555 22:16
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ประกาศ/ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประกาศ/ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน  3  โครงการ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา26/8/2558
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ครั้งที่ 1/2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา28/8/2558
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา25/8/2558
ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน  1  คัน
ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา19/8/2558
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา18/8/2558
1 - 5 ถัดไป

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

รายละเอียดตัวกรอง

ทะเลสาบดอยเต่า อยู่ในเขตอำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรม การประมง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ หากมีน้ำมากพอ (โดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน)

ทะเลสาบดอยเต่า ในขณะที่น้ำในเขื่อนภูมิพลอยู่ในระดับสูง จะทำให้มีน้ำกักเก็บอยู่ที่ทะเลสาบดอยเต่าโดยวงกว้าง จึงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีเรือท่องเที่ยวมาจากเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ท่องเที่ยวลำน้ำแม่ปิงและมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออำเภอดอยเต่าระยะทางเดินเรือ 140 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเรือนแพสำหรับพักผ่อน หรือรับประทานอาหารไว้บริการตลอดเวลา ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ทะเลสาบเป็นจำนวนมาก

รูปภาพทะเลสาบดอยเต่า
 
 
พระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ  และเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอดอยเต่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเดื่อ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเจดีย์รูปกรวย มีความสูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลสาบดอยเต่า ด้านทิศตะวันตก มีระยะทางเดินเท้าจากท่าศูนย์ ประมาณ 14 กิโลเมตร  และมีทางรถยนต์โดยอ้อมเข้าไปอำเภอฮอดผ่านบ้านวังลุง และตำบลนาคอเรือ ถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

รูปภาพพระธาตุดอยเกิ้ง 

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

< กันยายน 2558 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 
 นายจักราวุธ  นำปุ๊ด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

 นายเจษฎา พรหมขันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ - มืดกา