ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
มุมบริหารงานบุคคล
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

วิสัยทัศน์ : " เทศบาลแห่งความสุข และความมั่งคั่ง "

ประกาศใช้เทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ประกาศใช้เทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256027/9/2559 16:35
คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกาคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา16/5/2559 10:34
ประชาสัมพันธ์เงินรางวัลและค่าตอบในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ประชาสัมพันธ์เงินรางวัลและค่าตอบในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์29/4/2559 11:10
การบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกาการบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา14/3/2559 11:32
ประชาสมัพันธ์แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ประชาสมัพันธ์แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓4/1/2559 15:20
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน !!!ประกาศเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน !!!23/11/2558 13:51
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 !!! ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 !!! 9/11/2558 15:51
เฝ้าระวังเด็กไทยจมน้ำ...ในช่วงเทศกาลลอยกระทงเฝ้าระวังเด็กไทยจมน้ำ...ในช่วงเทศกาลลอยกระทง9/11/2558 13:52
ข้อมูลเตือนภัยการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ ช่วงเทศกาลลอยกระทงข้อมูลเตือนภัยการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ ช่วงเทศกาลลอยกระทง9/11/2558 13:37
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 17/9/2558 17:06
1 - 10 ถัดไป
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ประจำปี 2558
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
 
การตรวจและติดตามโครงการรถยนต์ดับเพลิงฯ จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 
โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 
1 - 4 ถัดไป
ข้อความตอบกลับ
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงรายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
09/8/2559 10:18
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" วันที่ 27 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2559 (5วัน) โรงแรมคุ้มภูคำจ.เชียงใหม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
020/5/2559 10:21
สอบถามตำแหน่งงานครับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
017/3/2559 13:55
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
09/3/2559 10:33
เปิดสอบลูกจ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
012/9/2558 7:31
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ประกาศ/ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประกาศ/ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา8/9/2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  จำนวน 1 คัน resize
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน resizeใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา6/9/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา22/8/2559
1 - 5 ถัดไป

 ประกาศเปิดเผยราคากลาง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านแปลง 1สิ่งที่แนบ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านแปลง 1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ3/3/2559
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาเพื่ออุปโภค บ้านแปลง 8สิ่งที่แนบ
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาเพื่ออุปโภค บ้านแปลง 8ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ4/3/2559
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาเพื่ออุปโภค บ้านแปลง 3สิ่งที่แนบ
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาเพื่ออุปโภค บ้านแปลง 3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ5/3/2559

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

รายละเอียดตัวกรอง

ทะเลสาบดอยเต่า อยู่ในเขตอำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรม การประมง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ หากมีน้ำมากพอ (โดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน)

ทะเลสาบดอยเต่า ในขณะที่น้ำในเขื่อนภูมิพลอยู่ในระดับสูง จะทำให้มีน้ำกักเก็บอยู่ที่ทะเลสาบดอยเต่าโดยวงกว้าง จึงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีเรือท่องเที่ยวมาจากเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ท่องเที่ยวลำน้ำแม่ปิงและมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออำเภอดอยเต่าระยะทางเดินเรือ 140 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเรือนแพสำหรับพักผ่อน หรือรับประทานอาหารไว้บริการตลอดเวลา ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ทะเลสาบเป็นจำนวนมาก

รูปภาพทะเลสาบดอยเต่า
 
 
พระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ  และเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอดอยเต่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเดื่อ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเจดีย์รูปกรวย มีความสูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลสาบดอยเต่า ด้านทิศตะวันตก มีระยะทางเดินเท้าจากท่าศูนย์ ประมาณ 14 กิโลเมตร  และมีทางรถยนต์โดยอ้อมเข้าไปอำเภอฮอดผ่านบ้านวังลุง และตำบลนาคอเรือ ถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

รูปภาพพระธาตุดอยเกิ้ง 

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

< กันยายน 2559 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 
 

 Web Part สำหรับ XMLนายจักราวุธ  นำปุ๊ด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

 นายเจษฎา พรหมขันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ - มืดกา