ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลบ้านดู่
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
  
เทศบาลตำบลบ้านดู่ > การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

Modify settings and columns
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
ความเป็นมา
   กองพันทหารม้าที่ ๑๑ รักษาพระองค์ฯ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ให้กับกำลังพลภายในหน่วย ทั้งนายสิบและทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นกองหนุนในผลัดต่อไป ที่มีความสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
ข้อดีของการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ ก่อสร้างบ่อเลี้ยงได้ง่ายระยะเวลา เลี้ยงสั้น เลี้ยง  ง่าย อดทนต่อสภาพน้ำได้ดีบริโภคเองในครัวเรือน และมีเหลือจำหน่าย
การเลือกสถานที่สร้างบ่อ
อยู่ใกล้บ้าน อยู่ ที่ร่มหรือมีหลังคา
มีแหล่งน้ำสำหรับการเปลี่ยน ถ่ายน้ำได้สะดวก
ขั้นตอนการเลี้ยง

ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.การจัดเตรียมบ่อ

2.การปรับสภาพน้ำในบ่อปลา

3.เลือกพันธุ์ปลาดุกที่จะนำมาเลี้ยง

4.การทำอาหารปลาดุก

•  คลิป การเลี้ยง

ระยะเวลา
 ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาญ 3 - 4 เืดือน
ผลผลิตที่ได้
เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด 100-200 กรัม/ตัว 
อัตรารอดประมาณ 80-90 % 
ด้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กก/บ่อ
คิดเป็นมูลค่า (กก. ละ 30 บาท) 900-1,500 บาท