ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลบ้านดู่
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
  

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
-1/1/2551
-9/5/2550
-9/5/2550

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
ตื่นพบรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรพ์กลางป่า
เชื่อเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ แจ้งนักวิชาการตรวจสอบ พร้อมดันเป็นแหลางท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
10/3/2551 18:17
เทศบาลบ้านดู่เปิดบริการงานทะเบียนราษฎรช่วยลดความแออัดของ อ.เมืองเชียงราย  
  
10/3/2551 18:33
เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๑ เทศบาลตำบลบ้านดู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชุมชนหมู่บ้านและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงาน " วันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๑ " เพื่ออนุรักษ์ศิลปล้านนา และดำรงประเพณีอันดีงามของบรรพบรุตให้คงคู่กับชุมชนตลอดไป ในงานมีการเล่นต่าง ๆ ที่หาชมได้ยากในสังคงปัจจุบันอาทิ การฟ้อนเจ้อ การยิงโก๊งก๋อน จ้อย ข๋าวฮ่ำ  อื่น ๆ อีกมากมาย ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยมี นายวินัย  สุวรรณโสภิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่เป็นแม่งาน ฯ
2/4/2551 15:20

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
ประชุมอนุฯระเบียบกฎหมายประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/10/2550

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล