เทศบาลตำบลจันจว้า
การจัดระบบสิ่งแวดล้อมของทศบาล
หน่วยงานสนับสนุนสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา


นายทนงศักดิ์   ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

 Link ที่น่าสนใจ

 เว็บไซต์แนะนำ

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในการย้ายท่อประปา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำราก
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำราก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
การประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างชนิด รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค
สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน
สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ,
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลจันจว้า

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
พิรหล่อเทียนพรรษา
 
6/7/2551 11:23

 ข่าวสารงานบริหารบุคคล

เอกสารประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล ฉบับที่ 29 / 2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เอกสารประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล ฉบับที่ 30 / 2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เอกสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 / 2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
มหกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2551ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อิมแพค เมืองทอง ธานี  กรุงเทพฯ  1/8/2551
การรับบริจาคโลหิต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
งานป้องกัน ฯ  สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า2/8/2551
สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า ถนนแม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57270 โทร.0-5377-5123