โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
ข้อมูลโรงเรียน
การศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
มุมบันเทิง
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > วิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ: วิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา

ชื่อรายงานการวิจัย

วิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 

รายละเอียด

ผลงานวิชาการ

นายอาทิตย์  ชลพันธุ์

ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1

(ศรีกิตติวรรณนุสรณ์)

 

เอกสารแนบผลงานวิจัย   :  Title บทที่ 1-3 บทที่ 4 บทที่ 5

ผลงานวิชาการโดย

นายอาทิตย์  ชลพันธุ์ 

รูป

 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 3/7/2555 12:56  โดย NMT\cbr-school1 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 3/7/2555 13:27  โดย NMT\cbr-school1