โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
การศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ > แผนพัฒนา 3 ปี  

แผนพัฒนา 3 ปี

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
บทแรก.doc
บทแรกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/2551186 KB
ส่วนที่ 1.doc
ส่วนที่ 1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/255153 KB
ส่วนที่ 2  ประวัติความเป็นมา.doc
ส่วนที่ 2 ประวัติความเป็นมาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/2551126 KB
ส่วนที่ 2 แผนผังโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์.doc
ส่วนที่ 2 แผนผังโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/255151 KB
ส่วนที่ 2 สภาพชุมชน.doc
ส่วนที่ 2 สภาพชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/255134 KB
ส่วนที่ 2 สภาพที่ตั้ง  ขนาดของโรงเรียน 3.doc
ส่วนที่ 2 สภาพที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียน 3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/255127 KB
ส่วนที่ 3.doc
ส่วนที่ 3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/2551114 KB
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา.doc
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/2551384 KB
ส่วนที่ 6.doc
ส่วนที่ 6ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/255135 KB
ส่วนที่4.doc
ส่วนที่4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/12/2551406 KB