ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลธาตุทอง
บริการสังคม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเดือน3
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานนมัสการรอยพระพุทธบาท เดือน 3 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.- 6 มี.ค. 2551 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นที่ซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย ขนาดกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว เป็นศูนย์รวมความสัทธาของพี่น้อง ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน

  

ประชุม
นายชาลี กางอิ่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพื่อให้เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว อย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 เทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาล จำกัด เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร (เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550)

 

ทุนสหกรณ์
นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง ให้เกียรติมอบทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2550 จำนวน 3 ทุน ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 เทศบาลนครตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)

เปิดศูนย์ อปพร.
นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครตรัง เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร.ให้มีความมั่นใจ และเอื้อประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนในการติดต่อสื่อสาร ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครตรัง (เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550)

----นายกเทศมนตรี---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----นายกเทศมนตรี----นายสุรศักดิ์  สุรกิจบวร

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

กลุ่มต่างๆ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  กลุ่มต่างๆ

ชมรม - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ชมรม