Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานสนทนา
 
 • สันนิบาตจังหวัดจะจัดการอบรมสัมมนาได้หรือไม่
 • สทจ.จะใช้เงินที่ได้รับจากสทภ.จัดอบรม 1.ให้ความรู้แก่พนักงานลูกจ้างเกี่ยวกับงานในหน้าท่ได้หรือไม่ หรือมีข้อแนะนำอย่างไร 2.จัดอบรมหลักสูตรผู้นำลูกเสือให้แก่นายกและหรือปลัดหรือพนักงานได้หรือไม่ ทั้งข้อข้อมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
 • โดย:
  เลขาสทจ.น้องใหม่
  วันที่๋ :
  9 พ.ค. 58
  อีเมล :
  tep25100@gmail.com
ความคิดเห็นที่ 1 :
 • 1. ต้องดูมติการประชุมของภาคว่าเงินที่จัดสรรให้ ส.ท.จ.ใช้ทำอะไรได้บ้าง 2. ถ้ามีเรื่องอบรม ต้องดูว่าต่อ (1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของ อปท.หรือไม่ (2) การอบรมต้องเอื้อบุคลกรของเทศบาลทั้งจังหวัด เว้นแต่ภาคกำหนดเป็นอย่างอื่น (3) การใช้เงิน ส.ท.จ. ต้องเขียนโครงการเช่นเดียวกับงานเทศบาล
 • โดย:
  นางปราณีต ถาวร ผชช.ด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท.
  วันที่๋ :
  8 ก.ค. 58
  อีเมล :
  contact@nmt.or.th
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
ผู้โพสต์ :
อีเมลล์ :
รหัสรูปภาพ :