Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรั...
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายสกล เหลืองไพฑูรย์ รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโค...
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายสกล เหลืองไพฑูรย์ รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมพิจารณาความเหมา...
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสกล เหลืองไพฑูรย์ รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ...
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 13.00 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะนายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบา...
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง, นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู, นายหมวดตรีเอกพัน...
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง, นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู, นายหมวดตร...
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลูปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห...