Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น ส.ท.ท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการเ...
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ลงนาม ร่วมกันระหว่าง 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอคัดค้านและขอให้ยับยั้งการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งสามสมา...
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวแ...
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชม โครงการวิจัย "การประหยัดจากขนาดและศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก คณะพัฒนาการเศร...
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใ...
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประ...
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นผู้แทนเข้าร...
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประช...