Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ "สิทธิมนุษยชนคนไร้บ้านกับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน"
27 กุมภาพันธ์ 2561 |

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายมานะ บุญยะโภคา ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ "สิทธิมนุษยชนคนไร้บ้านกับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

สาระการเสวนา มีดังนี้
1. ต้องมีการประเมิน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
2. ควรปรับปรุงบทของกฎหมายเพื่อรองรับไม่ติดขัดกับระเบียบ โดยการทำงานเป็นเชิงรุกและการทำงานในเชิงขับเคลื่อนนโยบายควบคู่ไปด้วย
3. การปรับระเบียบต่างๆ ที่จะดำเนินการอย่างไรที่จะเก็บข้องมูลคนไร้บ้านเพื่อเข้าสู่ระบบได้ และเกิดการสำรวจจะทำให้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได้ โดยไม่อาศัยการทำกฎหมาย
4. การปลดล็อค สตง. คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวใหม่ในการตรวจสอบของ สตง. สตง. ควรส่งเสริมการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่า การจับผิด
5. การบูรณาการในส่วนราชการส่วนกลาง และจัดตั้งกลุ่มทำงานที่มีความชัดเจน