Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม ส.ท.ท.
วันจันทร์ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-13.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท.
2 มีนาคม 2560 |

วันจันทร์ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-13.00 น. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก ส.ท.ท. ได้เข้าร่วมประชุมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ตระกูล มีชัย เป็นประธาน ณ ห้อง 206 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร