เทศบาลตำบลนาจารย์
โครงการเด่นของเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลนาจารย์ > ที่รวมรูปของไซต์คอลเลกชัน  

ที่รวมรูปของไซต์คอลเลกชัน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๓
กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารเทศบาล
ทำเนียบบุคลากรเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
วิสัยทัศน์/นโยบาย
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจเทศบาล
ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ ปี 52
ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
โครงการลอยกระทง
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2554
ประกวดราคา -จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคา - การจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์
แหล่งท่องเที่ยว
พุทธสถานภูปอ
สถานที่พักผ่อน
โนนดอกจาน
น้ำตกตาดแค
อื่นๆ
กระทู้
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Modify settings and columns
ไลบรารีระบบถูกสร้างโดยคุณลักษณะ 'ทรัพยากรในการประกาศ' เพื่อเก็บรูปที่ใช้ตลอดทั้งไซต์คอลเลกชัน
  
มุมมอง: 
รูปขนาดย่อ
โฟลเดอร์: กองการศึกษา
กองการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/1/2553 14:11NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: กองคลัง
กองคลังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/1/2553 14:23NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: กองช่าง
กองช่างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/1/2553 22:49NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุขใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/1/2553 14:17NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/2/2554 10:36NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการเทศบาลพบประชาชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2554 10:43NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: โครงการวิ่งธงจากวันแม่ถึงวันพ่อ116วัน
โครงการวิ่งธงจากวันแม่ถึงวันพ่อ116วันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/9/2551 14:39NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: งานประเพณ๊ต่าง ๆ
งานประเพณ๊ต่าง ๆใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/5/2553 10:28NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: รูปอาคารเทศบาลหลังใหม่
รูปอาคารเทศบาลหลังใหม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2554 9:24NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: สำนักปลัด
สำนักปลัดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/1/2553 14:18NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: สินค้า  OTOP
สินค้า OTOPใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/9/2551 10:53NMT\kls-najan
โฟลเดอร์: อื่นๆ
อื่นๆใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
14/3/2554 9:52NMT\kls-najan
001.jpg
001ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/10/2554 13:36NMT\kls-najan
820
450
02794129dcc0fce7233cfa49718abebb_1223296649.gif
02794129dcc0fce7233cfa49718abebb_1223296649ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/10/2551 11:31NMT\kls-najan
250
270
041120111104.jpg
041120111104ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 9:36NMT\kls-najan
320
240
0b5a89d77b32068a299f3f2186d12030_result4.gif
0b5a89d77b32068a299f3f2186d12030_result4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 15:19NMT\kls-najan
301
70
0b5a89d77b32068a299f3f2186d12030_result46.gif
0b5a89d77b32068a299f3f2186d12030_result46ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/10/2551 9:25NMT\kls-najan
466
92
12345.jpg
12345ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/10/2552 11:25NMT\kls-najan
250
160
12505.jpg
12505ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
14/6/2553 14:44NMT\kls-najan
300
300
1335260383927.jpg
1335260383927ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/5/2555 14:47NMT\kls-najan
384
512
1335261210389.jpg
1335261210389ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/5/2555 14:36NMT\kls-najan
321
425
13444_1167137777438_1197730024_30422701_4923071_n copy.jpg
13444_1167137777438_1197730024_30422701_4923071_n copyใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/10/2552 11:23NMT\kls-najan
604
427
148196_134837523241878_879305_n[1].jpg
148196_134837523241878_879305_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 19:11NMT\kls-najan
300
400
14e789b94ad232a74d7cb5b834f1575f_result4.gif
14e789b94ad232a74d7cb5b834f1575f_result4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 14:22NMT\kls-najan
179
53
14e789b94ad232a74d7cb5b834f1575f_result44.gif
14e789b94ad232a74d7cb5b834f1575f_result44ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 14:29NMT\kls-najan
615
42
14e789b94ad232a74d7cb5b834f1575f_result45.gif
14e789b94ad232a74d7cb5b834f1575f_result45ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 14:45NMT\kls-najan
382
61
150damrong.jpg
150damrongใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/5/2555 9:38NMT\kls-najan
900
567
2126e83a704c355da658e6dbbe7a29da.gif
2126e83a704c355da658e6dbbe7a29daใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 10:31NMT\kls-najan
400
300
2126e83a704c355da658e6dbbe7a29da22.gif
2126e83a704c355da658e6dbbe7a29da22ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 10:45NMT\kls-najan
300
220
222.jpg
222ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/7/2551 10:27NMT\kls-najan
640
100
29102011982.jpg
29102011982ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/7/2555 15:00NMT\kls-najan
2048
1536
29102011983.jpg
29102011983ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/7/2555 7:17NMT\kls-najan
2048
1536
29102011984.jpg
29102011984ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/7/2555 9:10NMT\kls-najan
2048
1536
29102011986.jpg
29102011986ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/7/2555 9:43NMT\kls-najan
2048
1536
3.jpg
3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/10/2554 8:22NMT\kls-najan
720
482
325486.jpg
325486ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
14/5/2552 9:51NMT\kls-najan
100
130
3333.jpg
3333ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/7/2551 14:48NMT\kls-najan
640
100
354.jpg
354ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/7/2551 10:41NMT\kls-najan
640
100
39747_102650389793614_4242284_n[1].jpg
39747_102650389793614_4242284_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 11:16NMT\kls-najan
163
230
417635_269997443078869_100002058473928_610836_1875138618_n[1].jpg
417635_269997443078869_100002058473928_610836_1875138618_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2555 13:40NMT\kls-najan
544
720
423180_269998686412078_100002058473928_610877_1974676986_n[1].jpg
423180_269998686412078_100002058473928_610877_1974676986_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2555 13:29NMT\kls-najan
546
720
4532478.jpg
4532478ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/8/2552 15:01NMT\kls-najan
718
1200
48f447fd8544b.gif
48f447fd8544bใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
14/10/2551 14:53NMT\kls-najan
400
236
48f456e01645d.gif
48f456e01645dใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
14/10/2551 15:23NMT\kls-najan
400
400
532793_223375144450517_1168730192_n[1].jpg
532793_223375144450517_1168730192_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 19:09NMT\kls-najan
720
922
549129_349700348410935_1910159564_n[1].jpg
549129_349700348410935_1910159564_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 18:38NMT\kls-najan
510
660
5555.jpg
5555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/7/2551 10:46NMT\kls-najan
640
100
557231_338299332915346_617857129_n[1].jpg
557231_338299332915346_617857129_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 10:52NMT\kls-najan
800
601
56526.jpg
56526ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/5/2553 8:59NMT\kls-najan
1000
700
582160_343855415693071_1377737586_n[1].jpg
582160_343855415693071_1377737586_n[1]ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/7/2555 7:42NMT\kls-najan
720
960
61.gif
61ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/10/2551 11:09NMT\kls-najan
75
84
6e4505e946562db3d74999d5090df596_result4.gif
6e4505e946562db3d74999d5090df596_result4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/8/2552 15:43NMT\kls-najan
416
104
7486.jpg
7486ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/7/2551 10:36NMT\kls-najan
640
100
88ed2757262db308f75321b4a9bf691a_result4.gif
88ed2757262db308f75321b4a9bf691a_result4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 11:02NMT\kls-najan
365
48
a-fashionista-s-prom-dress-up.jpg
a-fashionista-s-prom-dress-upใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 10:08NMT\kls-najan
700
550
asclub_net_56a814c392d331d.gif
asclub_net_56a814c392d331dใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/10/2551 11:01NMT\kls-najan
256
243
c57c3f435e1eef083e518895bd262a2a.gif
c57c3f435e1eef083e518895bd262a2aใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/10/2551 10:04NMT\kls-najan
400
300
capture-20120830-153158.png
capture-20120830-153158ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/8/2555 15:27NMT\kls-najan
201
217
capture-20120830-153329.png
capture-20120830-153329ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/8/2555 15:54NMT\kls-najan
195
209
DSC00016.JPG
DSC00016ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/7/2551 9:12NMT\kls-najan
2048
1536
DSC00018.jpg
DSC00018ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/7/2555 8:05NMT\kls-najan
480
640
DSC00023.JPG
DSC00023ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/7/2555 10:43NMT\kls-najan
640
480
DSC00036.JPG
DSC00036ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/7/2555 10:57NMT\kls-najan
640
480
DSC00125.jpg
DSC00125ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 19:13NMT\kls-najan
480
640
DSC00208.jpg
DSC00208ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 12:25NMT\kls-najan
480
640
DSC00223.jpg
DSC00223ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 18:22NMT\kls-najan
480
640
DSC00226.jpg
DSC00226ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 7:08NMT\kls-najan
480
640
DSC00234.JPG
DSC00234ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 18:54NMT\kls-najan
640
480
DSC00236.JPG
DSC00236ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 18:38NMT\kls-najan
640
480
DSC00241.JPG
DSC00241ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 18:33NMT\kls-najan
640
480
DSC00243.JPG
DSC00243ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 7:17NMT\kls-najan
640
480
DSC00259.jpg
DSC00259ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2555 18:35NMT\kls-najan
480
640
DSC00260.jpg
DSC00260ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 7:05NMT\kls-najan
480
640
DSC00627.JPG
DSC00627ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/7/2551 9:22NMT\kls-najan
2592
1944
DSC01061.JPG
DSC01061ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2551 15:45NMT\kls-najan
3072
2048
DSC01063.JPG
DSC01063ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2551 15:31NMT\kls-najan
3072
2048
DSC01117.JPG
DSC01117ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2551 15:19NMT\kls-najan
3072
2048
DSC01125.JPG
DSC01125ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/8/2551 11:40NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01127.JPG
DSC01127ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2551 15:09NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01221.JPG
DSC01221ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/8/2551 9:50NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01379.JPG
DSC01379ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2551 14:56NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01383.JPG
DSC01383ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2551 14:22NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01386.JPG
DSC01386ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/9/2551 9:29NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01387.JPG
DSC01387ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/9/2551 9:25NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01390.JPG
DSC01390ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/9/2551 9:32NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01391.JPG
DSC01391ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2551 13:45NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01392.JPG
DSC01392ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2551 13:37NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01393.JPG
DSC01393ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2551 13:27NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01396.JPG
DSC01396ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2551 13:33NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01397.JPG
DSC01397ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/9/2551 13:42NMT\kls-najan
1920
1080
DSC01434.JPG
DSC01434ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2555 7:03NMT\kls-najan
640
480
DSC01701.JPG
DSC01701ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/7/2551 9:27NMT\kls-najan
2592
1944
DSC01955.JPG
DSC01955ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/7/2551 10:53NMT\kls-najan
1632
1224
DSC02217.JPG
DSC02217ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/7/2551 10:25NMT\kls-najan
270
180
DSC02227.JPG
DSC02227ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/7/2551 10:22NMT\kls-najan
270
180
DSC02324.JPG
DSC02324ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/10/2551 13:48NMT\kls-najan
1632
1224
DSC06317.JPG
DSC06317ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/10/2551 9:38NMT\kls-najan
1280
960
DSC06323.JPG
DSC06323ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/10/2551 9:34NMT\kls-najan
1280
960
DSC06327 copy.jpg
DSC06327 copyใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/10/2552 9:41NMT\kls-najan
960
1280
DSC06340.JPG
DSC06340ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/10/2551 9:28NMT\kls-najan
1280
960
1 - 100 ถัดไป
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์ ถนนถีนานนท์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4312-0147