เทศบาลตำบลร่องคำ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
ประกวดจัดซื้อ จัดจ้าง
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เอกสาร
เรื่องเล่าสู่ความสำเร็จ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ประกวดจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลร่องคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนยุวราชพัฒนา สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลร่องคำ กาฬสินธุ์
 4/12/2555 9:27
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
ดาวโหลดเอกสารระเบียบการแข่งขันและใบสมัครการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยเจ้าปู่ร่องคำ ครั้งที่ 29 ประจำปี  2556
21/2/2556 15:33
เชิญร่วมส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันชิงถ้วยเจ้าปู่ร่องคำ  (ร่องคำคัพ)  ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556
21/2/2556 13:34
ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลร่องคำ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2556 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
23/11/2555 9:54
1 - 3 ถัดไป

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล


นายพูลสวัสดิ์ นาทองคำ

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 
นายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ
นายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ
 
นายกเทศมนตรีฯ และประชาชนร่วมเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ,โครงการตามแนวพระราชดำริระบบบำบัดน้ำเสียฯ.โครงการป่าชุมชนหนองกกม่วงฯ
นายกเทศมนตรีฯ และประชาชนร่วมเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ,โครงการตามแนวพระราชดำริระบบบำบัดน้ำเสียฯ.โครงการป่าชุมชนหนองกกม่วงฯ
 
ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ที่เทศบาลได้รับรางวัลโครงการเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน ประจำปี 2552 และโล่ห์รางวัลการประกวดชุมชนร่องคำเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2554
ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ที่เทศบาลได้รับรางวัลโครงการเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน ประจำปี 2552 และโล่ห์รางวัลการประกวดชุมชนร่องคำเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2554
 
นายอำเภอร่องคำ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัย พร้อมกล่าวพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม
นายอำเภอร่องคำ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัย พร้อมกล่าวพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม
 
ประมวลภาพงานฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศเทศบาลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
ประมวลภาพงานฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศเทศบาลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
 
บรรยากาศในงานฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศเทศบาลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
บรรยากาศในงานฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศเทศบาลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
 
บรรยากาศในงานฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศเทศบาลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
บรรยากาศในงานฉลองรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศเทศบาลอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล