ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลท่าคันโท
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลท่าคันโท > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)

หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) 

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)
เทศบาลตำบลท่าคันโท ร่อมกับ วิทยาลัยหนองกุงศรี  จะออกให้บริการศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท ตามวันเวลา จุดบริการที่กำหนด ดังนี้
  วันที่ ๗-๘ กค ๕๕  ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ท่าเมือง
  วันที่ ๑๔ กค ๕๕ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ ท่าคันโท
  วันที่  ๑๕  กค  ๕๕  ศาลาประชาคม หมู่ที่   ๘ ท่าคันโท
  วันที่  ๒๑ กค ๕๕ ศาลาประชาคม  หมู่ที่ ๑  ท่าคันโท
  วันที่  ๒๒  กค  ๕๕  ศาลาประชาคม  หมู่ที่  ๗  ท่าคันโท
  วันที่  ๒๘  กค ๕๕ ศาลาประชาคม  หมู่ที่ ๒  นาตาล
  วันที่ ๒๙ กค ๕๕  ศาลาประชาคม  หมู่ที่ ๑  นาตาล
 
การให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร  จักรยานยนต์ อื่นๆ  บริการซ่อมฟรี  ยกเว้นอะไหล่ที่มีราคาเกินกว่าวัสดุที่ศูนย์บริการฟรี ให้ผู้รับบริการจัดซื้อเอง ศูนย์จะว่อมเปลียนให้
 
การมารับบริการ ให้นำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก  มาขอรับบริการฟรี

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  จะออกให้บริการซ่อม เครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  เครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ บริการซ่อมบำรุงฟรี ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเดือนกรกฎาคม นี้ เริ่ม ๗ กค ๕๕ ณ หมู่ที่ ๔ ท่าเมือง จุดแรก ฟังประกาศจากหอกระจายข่าวชุมชนอีกครั้ง

ชื่อเทศบาล

ตำบลทท่าคันโท 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 5/7/2555 10:33  โดย เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 5/7/2555 10:35  โดย เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์