เทศบาลตำบลเลาขวัญ
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

 ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าบ้าน น่ามอง  ในบ้านน่าอยู่  และหลังบ้านน่าดู
หน้าบ้าน น่ามอง ในบ้านน่าอยู่ และหลังบ้านน่าดูใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/7/2551 14:39
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ และ กีฬาเยาวชนสัมพันธ์
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ และ กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/7/2551 14:39
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/7/2551 14:39
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/7/2551 14:39
1 - 4 ถัดไป

 กิจกรรมเทศบาล

ข่าวย่อตัวกรอง
หน้าบ้าน น่ามอง ในบ้านน่าอยู่ และหลังบ้านน่าดู
สรุปผลคะแนนออกมา ผู้ที่ชนะเลิศประเภทบ้านน่ามอง ได้แก่ บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 6 ชุมชนบ้านนาสวรรค์ เจ้าของบ้าน คือ ร.ต.แจง มีบุญ และประเภทคุ้มน่ามองได้ คุ้มเทพรักษ์ชุมชนแสนเมือง
 
23/7/2551 14:39
กีฬาชุมชนสัมพันธ์และกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ 
ครั้งนี้เทศบาลตำบลเนินมะปราง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และก็เช่นเคยที่เทศบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และกองเชียร์ที่เชียร์กันจนสุดใจทุกชุมชน
 
23/7/2551 14:39
ฝึกทบทวน อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน
 
 
23/7/2551 14:39
ตลาดสดเทศบาล..ได้รับรองมาตรฐาน เป็นตลาดสดน่าซื้อประจำปี 2549
นายประจักร์ ทรัพย์สิน นายกเทศมนตรีได้เดินทางไปรับป้ายตลาดสดน่าซื้อ เมื่อคราวประชุม ไปรับป้ายตลาดสดน่าชื้อ ที่กระทรวงสาธารณสุข
23/7/2551 14:39
1 - 4 ถัดไป

วารสาร เทศบาลตำบลเลาขวัญ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  วารสาร เทศบาลตำบลเลาขวัญ

 

 

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม  ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
ประชุมอนุฯระเบียบกฎหมายประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/10/2550
อบรม อสม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาล21/12/2550
แข่งขันเต็นแอโรบิคใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงเรียนวัดโพธิ์21/12/2550
แข่งขันวิ่งมาราธอนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาล21/12/2550

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล