เทศบาลตำบลบ้านโต้น
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

images by free.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
 
 
นายเจริญ แซ่เต็ง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น
เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ณ วัดสว่างนาราม บ้านโจดใหญ่
ตำบลบ้านโต้น
21/10/2557 14:11
 
 
ประชุมเตรียมการจัดงานกฐินสามัคคี
 และงานประเพณีสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบ้านโต้น
20/10/2557 14:27
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
นายอำเภอพระยืน
พ.ต.อ.ธีรัชช์ โอสถานนท์
ผู้กำกับ สภ.พระยืน
นายเจริญ แซ่เต็ง
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น
 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
และถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
 ณ วัด บ้านดงกลาง
10/10/2557 9:20
1 - 3 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรองแก้ไข
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมสร้างทางลาดยางแบบผิวเรียบ ถนนพุทธดำเนิน บ้านโต้น – บ้านโจดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร 043-309559
เทศบาลตำบลบ้านโต้น15/10/2557 
ประกาศสอบราคาจ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบอร์โทร 043-309559 ดูไฟล์และโหลดไฟล์ได้ เอกสารเผยแพร์ (สถ.ศพด.2)
เทศบาลตำบลบ้านโต้น15/10/2557 
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวทั่วไป

 ข่าวในจังหวัดขอนแก่น

 สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘)

images by free.in.th"


 

 

 

 images by free.in.th


 

นายเจริญ  แซ่เต็ง

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น

 กระดานสนทนา

เทศบาลบ้านโต้นทำไมทันสมัยจังค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตำแหน่งว่างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ภาพกิจกรรมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตำแหน่งบุคลากรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาเที่ยวเกาะเสม็ดพักหาด จ.ระยองใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ทรงพระเจริญใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รับโอนย้าย เมื่อเดือน ก.ค.55 ได้ครบทุกตำแหน่งหรือยังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เปิดสอบพนักงานเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ถามพจนาถใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มีตำแหน่งว่างไหมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เบี้ยยังชีพใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โอนย้ายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มีคนหน้าตาดีไหมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

 ราคาน้ำมัน

โครงการเด่นเทศบาลบ้านโต้น  โครงการเด่นเทศบาลบ้านโต้น

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รายละเอียดตัวกรอง
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จะมอบก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน และนำส่งให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่ม ตุลาคม 55 ถึง กันยายน 56  จัดกิจกรรม 5 ธันวา จัดกิจกรรม 8 ธันวา สมเด็จ อาจ อาสภฯ ช่วยเหลือภัยแล้ง
เฝ้าระวังอุทกภัย จัดกิจกรมมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน 
images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th images by free.in.th
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติ
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น ได้จัดทำโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการมีจิตอาสาของเยาวชนและเครือข่ายประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  โดยการฟื้นฟูชุมชนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ด้วยการบริหารจัดก่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เร่งฟื้นฟูคุณภาพและความมั้นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน เทศบาลตำบลบ้านโต้น จึงกำหนดโครงการในลักษณะปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและสถานที่สาธารณะ หรือเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย  จำนวน 3 กิจกรรม
โครงการ  ดังนี้
      1.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองส่งน้ำสมเด็จพุฒาจารย์
      2.โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ-ป่าคูณ
      3.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมวัดบ้านหินกอง
   ดำเนินการไปแล้ว ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 90 คน 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล