เทศบาลเมืองกระนวน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข้อมูลหน่วยงานภายใน
ข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลกองคลัง
ข้อมูลกองการศึกษา
ข้อมูลกองช่าง
ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสถานธนานุบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
การอภิปราย
รับเรื่องร้องเรียน /การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อื่นๆ
ประวัติปลัดเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

 ข่าวประกาศต่างๆ /ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเรียกสอบราคาเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกเอกประสงค์.pdf
ประกาศเรียกสอบราคาเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกเอกประสงค์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเทศบาลเมืองกระนวน เทอมที่ 1 ปี 2558.pdf
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเทศบาลเมืองกระนวน เทอมที่ 1 ปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 4 คัน.pdf
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 4 คันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 2 คัน.pdf
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 2 คันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวประจำวัน

 ลิงค์ที่น่าสนใจ

     

                                            

 **นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน**


นายชัชวาล  โนนใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน

 **ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน**


นายชาญชัย  ราชโคตร
ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน
 

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ราคาน้ำมันวันนี้

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ  โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ

รายละเอียดตัวกรอง
รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติอปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2555
 
 
 
 
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดชมรมผู้สูงอายุชุมชนสุขสมบูรณ์-นาสวัสดิ์ ม.6
 
 
 
 
ทม.กระนวนสนับสนุน สภ.กระนวน อุปกรณ์จราจรเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
 
พิธีมอบธงครัวเรือนสีขาว โรงเรียนสีขาว วัดสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
 
 
 
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวนมอบชุดกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่นักกีฬาเทศบาลเมืองกระนวน
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล