เทศบาลเมืองกระนวน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข้อมูลหน่วยงานภายใน
ข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลกองคลัง
ข้อมูลกองการศึกษา
ข้อมูลกองช่าง
ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสถานธนานุบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
การอภิปราย
รับเรื่องร้องเรียน /การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อื่นๆ
ประวัติปลัดเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยนำขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ หลอดไฟ จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมแลกแต้มจัดทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 . ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกระนวน โทร.043-252461

22/1/2557 13:22

 ข่าวประกาศต่างๆ /ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 3 คัน.pdfเอกสารประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 3 คันเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้่างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองวิทย์ ม.11.pdfประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้่างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเรืองวิทย์ ม.11เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล.pdfประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็ก.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวน ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdfประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกะบะเทท้าย.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกะบะเทท้ายเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้ง ป้ายชื่อถนน ซอย ต่างๆ.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้ง ป้ายชื่อถนน ซอย ต่างๆเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวนจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวนจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลฯเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจัดซื้อรถกวาดถนน.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจัดซื้อรถกวาดถนนเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวประจำวัน

 ลิงค์ที่น่าสนใจ

     

                                            

 **นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน**


นายชัชวาล  โนนใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน

 **ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน**


นายชาญชัย  ราชโคตร
ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน
 

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ราคาน้ำมันวันนี้

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ  โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ

รายละเอียดตัวกรอง
รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติอปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2555
 
 
 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เทศบาลเมืองกระนวน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน
 
 
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดชมรมผู้สูงอายุชุมชนสุขสมบูรณ์-นาสวัสดิ์ ม.6
 
 
 
 
ทม.กระนวนสนับสนุน สภ.กระนวน อุปกรณ์จราจรเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
 
พิธีมอบธงครัวเรือนสีขาว โรงเรียนสีขาว วัดสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
 
 
 
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวนมอบชุดกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่นักกีฬาเทศบาลเมืองกระนวน
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล