เทศบาลเมืองกระนวน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข้อมูลหน่วยงานภายใน
ข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลกองคลัง
ข้อมูลกองการศึกษา
ข้อมูลกองช่าง
ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสถานธนานุบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
อื่นๆ
ประวัติปลัดเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยนำขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ หลอดไฟ จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมแลกแต้มจัดทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 . ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกระนวน โทร.043-252461

22/1/2557 13:22

 ข่าวประกาศ

 ข่าวประกาศต่างๆ /ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกระนวนสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวนสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวน  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ โรงกรองน้ำบาดาล.pdfประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ โรงกรองน้ำบาดาลเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1และระดับ2เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3.pdfเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1และระดับ2เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3เรื่อง กำหนด วัน เวลาสอบ.pdfประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3เรื่อง กำหนด วัน เวลาสอบเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เอกสารประกาศเรียกสอบราคาจ้างเลขที่ ท่อ ถนนเรืองวิทย์ 6 โครงการ.pdfเอกสารประกาศเรียกสอบราคาจ้างเลขที่ ท่อ ถนนเรืองวิทย์ 6 โครงการเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓.pdfเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓เทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเทศบาลเมืองกระนวนเรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน.pdfประกาศเทศบาลเมืองกระนวนเรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวประจำวัน

 ลิงค์ที่น่าสนใจ

     

                                            

 **นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน**


นายชัชวาล  โนนใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน

 **ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน**


นายชาญชัย  ราชโคตร
ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน
 

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ราคาน้ำมันวันนี้

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ  โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลฯ

รายละเอียดตัวกรอง
รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติอปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2555
 
 
 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เทศบาลเมืองกระนวน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน
 
 
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดชมรมผู้สูงอายุชุมชนสุขสมบูรณ์-นาสวัสดิ์ ม.6
 
 
 
 
ทม.กระนวนสนับสนุน สภ.กระนวน อุปกรณ์จราจรเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
 
พิธีมอบธงครัวเรือนสีขาว โรงเรียนสีขาว วัดสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
 
 
 
นายกเทศมนตรีเมืองกระนวนมอบชุดกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่นักกีฬาเทศบาลเมืองกระนวน
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล