Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวเด่น/สาระน่ารู้/พ.ร.บ.
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 606.00 KB]