ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลด่านเกวียน
การประกอบอาชีพ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
รูปกิจกรรม
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  
เทศบาลตำบลด่านเกวียน > อาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา  

อาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา

Modify settings and columns
 
  เครื่องปั้นดินเผา
ความสำคัญ เครื่องปั้นดินเผาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความ
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างแนบแน่นมาเป็น
เวลายาวนานทั้งนี้เพราะเครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น
บนเงื่อนไขความต้องการของสังคมที่เป็นเจ้าของ เป็นผลงานจาก
มันสมองและฝีมือของผู้สร้างซึ่งมิได้มีความหมายแต่เพียงคุณค่า
ทางสุนทรียะเท่านั้นหากแต่ยังเป็นงานช่างฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญา และพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของชุมชนที่สั่งสมและสืบเนื่อง กันมาเป็นเวลานาน
อ่านต่อ>>
 
ประวัติความเป็นมา เครื่องมือการผลิต วิธีการผลิต Webboard ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 
  ประเภทเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องเบญจรงค์
เครื่องปั้น
เครื่องปั้นเคลือบ
เซรามิกส์
กระเบื้องปูพื้น-ผนัง
หล่อหินทราย
 
 
  เทคนิค / เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิต
การทำเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้แป้นหมุน
การออกแบบที่ดึงดูดความสนใจ

เนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเอิร์ทเทนแวร์
( body Earthware )

การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกต้นแบบ
ด้วยแรงดัน (Ram Press)
การผลิตเครื่องต้นแบบเครื่องบดผสมสี
ในระบบลูกกลิ้งแนวนอน
การพัฒนาเคลือบเซลาดอนเทียม
(Synthesis Ceradon Glaze)
 
 
ช่องทางส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่ความรู้
- โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์
- จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ประสบผลสำเร็จ
- ความรู้เรื่อง "แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก เครื่องปั้นดินเผา
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเป็น
   ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา
- ลักษณะของเนื้อดินของเครื่องปั้นดินเผา มีกี่ชนิด?
-  ประวัติของเครื่องปั้นดินเผา
- เครื่องปั้นดินเผาฟูนันเป็นอย่างไร
- การใช้หินลำปาง
- เนื้อผลิตภัณฑ์ชนิด เอิร์ทเทนแวร์