ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
บริการสังคม
ติดต่อเทศบาล
หน่วยงานภายใน
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อื่นๆ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
  

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ยินดีตอนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบแข่งขันสถานธนานุบาล24/12/2552 18:20สิ่งที่แนบ24/12/2552 18:18

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

แก้ไข
สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุรนารี23/12/255274 KB23/12/2552 17:28 

ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล - ใช้รายการปฏิทินเพื่อให้ได้รับแจ้งอยู่เสมอเกี่ยวกับการประชุม วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น  ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล

ไม่มีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

นายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันนางสุเนตร  ศิลปชัยเดช
นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

ปลัดเทศบาล - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ปลัดเทศบาลนายทวีศักดิ์  พันธ์วิเศษศักดิ์
ปลัดเทศบาล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

กลุ่มต่างๆ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  กลุ่มต่างๆ

งานสนับสนุนการศึกษา

ชมรม - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ชมรม