ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลสีดา
งานประเพณี
ภูมิปัญาท้องถิ่น
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานภายใน
เอกสารของเทศบาล
  
เทศบาลตำบลสีดา > ปลัดเทศบาลและหัวหน้ากอง  

ปลัดเทศบาลและหัวหน้ากอง

Modify settings and columns

         

นายนพพร  ไชยคุณ

 ปลัดเทศบาลตำบลสีดา

 

 

 

 

 
 

 นายอัถฐิพงษ์  หนากลาง

 นางจิรัชญา  จันทะบุรี

 นายณัฐวิทย์  พันธุรักษ์

 
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 หัวหน้าส่วนกองคลัง

 หัวหน้าส่วนกองช่าง

 
         

กองวิชาการและแผนงาน

กองการประปา

 

นายประชา  แก้วสีขาว

นายวรพงจน์  บดสันเทียะ

นายสมภพ  ปฏิรูปสกุล

รักษาการหัวหน้า

หัวหน้ากองการศึกษา

รักษาการหัวหน้า

กองวิชาการและแผนงาน

กองการประปา

พ.จ.อ อุดมพร  ปะติเต

รักษาการหัวหน้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430