ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลสีดา
งานประเพณี
ภูมิปัญาท้องถิ่น
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานภายใน
เอกสารของเทศบาล
  
เทศบาลตำบลสีดา > ประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ เทศบาลตำบลสีดา > ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท พ.ศ. 2552  

ประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ เทศบาลตำบลสีดา: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท พ.ศ. 2552

ชื่อเรื่อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท พ.ศ. 2552 
สิ่งที่แนบ
ระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท 2552.pdf    
สร้าง เมื่อ 25/5/2553 15:37  โดย NMT\krt-sida 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 25/5/2553 15:39  โดย NMT\krt-sida 
สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430