ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลตะขบ
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
อาหารและเครื่องดื่ม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ทำเนียบ
  
เทศบาลตำบลตะขบ > สถานที่ท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ  

สถานที่ท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ

รูปภาพ
กิจกรรมวันแม่
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์์และการพัฒนา(strategy and development)
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
รวมภาพเก่าในความทรงจำ
ผู้บริหาร
ภาพแห่งความทรงจำ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนราชการภายในต่างๆ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานอภิปราย
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้และผ้าไหมเทศบาลตำบลตะขบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อความประกาศ
ข่าวการท่องเที่ยว
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบ
Modify settings and columns

 สถานที่ท่องเที่ยว - สถานที่สำคัญ

 

  
มุมมอง: 
รายละเอียดตัวกรอง
กลุ่มชนมอญโบราณสมัยทวารวดี

ชาวบน หรือ คนดง เป็นกลุ่มชนมอญโบราณที่สืบเชื้อสายไปถึงสมัยทวารวดี จัดอยู่ในตระกูลภาษาย่อยมอญ-เขมร เรียกตนเองว่าญัฮกุร” (อ่านว่ายงะกรุ้น”)มีเหลืออยู่ ที่บ้านกลาง และ บ้านวังตะเคียน  เขตเทศบาลตำบล ตะขบ และ ที่บ้านพระบึง เขตเทศบาลตำบลบ่อปลาทองทุกปีในวันสงกรานต์จะมีประเพณีรำกระแจะ แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชนเผ่า

 

 

JimThompsonFarm
เป็นบริษัทในเครือบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย (JimThompsonFarm) อันลือชื่อ เปิดดำเนินการปี 2531 ตั้งอยู่เชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ มีธรรมชาติอันสวยงาม เนื้อที่กว่า 600 ไร่ ทิศตะวันตกติดกับอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ทำการย้อมไหม สาวไหม ผลิตไข่ไหม ปลูกหม่อน  นอกจากนี้ยังผลิตพืชผักผลไม้คุณภาพอีกมากมายหลายชนิด รวมทั้งฟักทองที่มีขนาดและรูปร่างแบบต่างๆ  เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบธรรมชาติและรักการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าชมราวเดือนธค.-มค.ของทุกปีมาตั้งแต่ปี 2544 ดู http://www.jimthompson.com/farm/thai/ E-mail: farmtour@jimthompson.com
เขื่อนลำพระเพลิง

เขื่อนลำพระเพลิง เป็นเขื่อนดินปิดกั้นลำพระเพลิงที่ไหลมาจากเทือกเขาสันกำแพง ที่บ้านบุหัวช้าง ม.9 ตำบลตะขบ ก่อสร้าง พ.ศ.2506 แล้วเสร็จ พ.ศ.2513 ตัวเขื่อนสูง 50 ม. กว้าง 575 ม. ขนาดความจุน้ำ 110 ล้านลบ.ม. พื้นที่เกษตรฤดูฝน 84,960 ไร่ และฤดูแล้งอีก 20,000 ไร่

อ่างเก็บน้ำลำสำลาย
อ่างเก็บน้ำลำสำลาย บ้านตะขบ ม.1 ตำบลตะขบ (กินเนื้อที่หลายหมู่บ้าน)ความจุ 39.80 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน(รวมเขื่อนลำพระเพลิง) 84,960 ไร่
ต้นยางใหญ่สูงที่สุดในประเทศไทย อายุหลายร้อยปี
เป็นต้นยางที่สูงที่สุดในประเทศไทยลำดับที่ 3 ซึ่งกรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว อยู่ทุ่งนาท้ายบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ เป็นที่ทำรังของผึ้งหลวง แต่เมื่อต้นปี 2550 ได้ถูกฟ้าผ่า เกิดไฟไหม้โพรงลำต้น ซึ่งหน่วยดับเพลิงไม่สามารถดับได้ ทำให้ต้นตาย
 
น้ำตกไทรทอง บ.บุหัวช้าง เป็นน้ำตกสวยงามที่ร่มเย็น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าเขา มีน้ำไหลตกตลอดในช่วง มิย.-พย.ของทุกปี อยู่ติดต่อเขต อบต.ตะขบ ใกล้เขื่อนลำพระเพลิง กำลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอปักธงชัย เป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันเป็น "เมืองผ้าไหม" มีทั้งทอมือและทอเครื่องจักร เป็นที่ตั้งของบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย (JimThompson) ที่ลือเลื่องเรื่องผ้าไหมไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ตะขบเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน บริเวณแยกย่านชุมชนปัจจุบัน จะสังเกตเห็นความแตกต่าง และ เค้าเดิม ในภาพเป็นการแห่ขันหมากไปแต่งงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ เมื่อปี 2542 ใช้อาคารหลังเดิมของสถานีอนามัยตำบลตะขบ ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่เศษ ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของสถานีอนามัยตำบลตะขบ และ รร.ชุมชนบ้านตะขบ ต่อมาได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ต่อเติมตัวอาคารอีก 2 - 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2549 จนอยู่ในสภาพที่เห็นปัจจุบัน ซึ่งถือว่ายังเป็นสำนักงานชั่วคราวของเทศบาลตำบลตะขบ
จันผา ชื่อพฤกษศาสตร์ : Dracaena loureiri Gagnep . วงศ์/ตระกูล : AGAVACEAE ถิ่นกำเนิด : ในประเทศไทย เป็นพืชหวงห้าม ลักษณะทั่วไป จันผาเป็นไม้พุ่ม สูง 1.5- 2 เมตร ลำต้นมีความแข็งแก่งมาก ต้นตรง เปลือกเกลี้ยง สีเทา ใบ เดี่ยว ออกเวียนเรียงสลับถี่ที่ปลายยอด ใบ การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบเรียวยาว กว้าง 4- 6 ซม. ยาวประมาณ 45-50 ซม. ปลายใบแหลม เป็นรูปหอก สีเขียวเข้ม ก้านใบมีกาบหุ้มซ้อนทับกันรอบต้น ดอกช่อ ออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบ กลีบดอก 6 กลีบ ตรงกลางดอกมีจุดสีแดง ดอกสีขาว ผล รูปทรงกลม เล็ก สีเขียว เมื่อสุกสีแดงคล้ำ ออกดอกเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม การดูแลรักษา แสง ชอบแสงแดดมาก น้ำ ให้น้ำพอประมาณและสามารถทนการขาดน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ ดิน สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ 2 ครั้ง การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำต้น โรคและแมลง ทนทานต่อการทำลายของโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ นิยมปลูกประดับไว้ ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหิน
คำขวัญเทศบาลตะขบ"ตะขบบ้านยาฉุน พ่อขุน(ชื่อขุนสะท้าน)ผู้ยิ่งใหญ่ น้ำใสลำพระเพลิง เชิงเขาพญาปราบ ทะเลสาบลำสำลาย" เป็นคำกล่าวที่ี่มีความหมายในตัวเอง สมัยก่อนบ้านตะขบมีการปลูกยาสูบพื้นบ้านกันมาก พ่อขุนสะท้านเป็นตำนานที่ชาวตะขบเคารพนับถือมาแต่โบราณ ลำพระเพลิงเป็นลำน้ำหัวใจของผู้คนแถบนี้ มีเขาพญาปราบเป็นรูปเขาหัวตัด (ภูเขาไฟที่ตายนานแล้ว) เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ มีทะเลสาบลำสำลายอยู่เบื้องล่าง เป็นแหล่งเก็บน้ำ และแหล่งการประมงพื้นบ้านของผู้คนแถวนี้
ศาลปู่โพธิ์ระย้าเป็นศาลปู่ตาที่เคารพนับถือของชาวบ้านตะขบมาช้านาน อยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน จะมีการทำบุญเลี้ยงศาลปู่ตาสักการะเป็นประจำในช่วงสงกรานต์ของทุกปี นัยว่าเป็นที่เคารพนับถือเท่าเทียมกับเจ้าพ่อขุนสะท้านผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านโคกไม้เสียบ (โคกสุขสำราญ)
ดวงตราประจำของเทศบาลตำบลตะขบ ประกอบด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลำพระเพลิง อ่างลำสำลาย ทุ่งนา มีระบบคลองชลประทาน เขาพญาปราบ (ภูเขาไฟตายหัวตัด) ต้นตะขบป่า
ชาวบนตีกระแจะ ในวันสงกรานต์ กลุ่มอนุรักษ์ชาวบนได้ฟื้นฟู และจัดให้มีีประเพณีนี้ในทุกปี ภาพนี้ที่วัดบ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง เขตเทศบาลตำบลตะขบ

ฝูงวัวเล็ก ๆ เชิงเขาพญาปราบ เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลตะขบเป็นเขตเกษตรกรรม จะพบว่า นอกจากการทำนาปีละ ๒ ครั้งแล้ว ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ฝูงวัวทั้งฝูงเล็ก และ ฝูงใหญ่  และ ฟาร์มวัวนม อยู่ทั่วไป

เส้นทางสู่เทศบาลตำบลตะขบเป็นทางลาดยางทางหลวงแผ่นดินอย่างดี เข้าได้ ๒ เส้นทาง(ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ และ ทางหลวงเลียบคลองชลประทาน) ระยะทางประมาณ ๒๔ กม.จากอ.ปักธงชัย และ ๖๐ กม.จากตัวจังหวัดนครราชสีมา จะเห็นเขาพญาปราบ ภูเขาหัวตัดอยู่ลิบ ๆ

ฝูงวัวหน้าร้านลำดวน
ฝูงวัวเลี้ยงหน้าร้านอาหารลำดวน ข้างทางหลวงเลียบคลองชลประทาน ถ่ายเมื่อ ๑๘ สค.๕๒
เทศบาลตำบลตะขบได้รับการสนับสนุนในการออก แบบสำนักงานและภูมิทัศน์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครราชสีมา เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของเทศบาลจำนวน 97 ไร่ภายในปี2553 คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนประมาณกว่า 20 ล้านบาท
การแสดงวิถีชีวิตชาวบนหรือคนดง ในงานเฉลิมฉลองปักธงชัย100ปีระหว่าง 2-8 ธค.51 ในหัวเรื่อง "รวมพี่น้องชาวบนอำเภอปักธงชัย" หรือภาษาชาวบนว่า "ฮัย โรม ปอง ฮิจี? พะนิฮ ญัฮกุร"
เทศบาลร่วมพัฒนาซุ้มเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา บริเวณสะพานดำ ชุมชนหนองรังกา ต.ตะขบ เมื่อ 3 ธค.50
ปลัดเทศบาลได้วางวิสัยทัศน์ในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง ไว้ดังนี้ "ทีมงานต้องเป็นหนึ่ง รู้ซึ้งการพัฒนา ชาวประชาพอใจ" "unique team , create developing , satisfying people"
เยาวชนชาวบนบ้านกลาง รำกระแจะที่ ในงาน ของรร.บ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย เมื่อ 29 กย. 2552
เทศบาลตำบลตะขบร่วมต้อนรับร้อยเอกสมจิตร จงจอหอพร้อมคณะจากการรถไฟมักกะสันที่ดำเนินกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทาง โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๒
การประปาเทศบาลตำบลตะขบ ได้รับมอบระบบประปามาตรฐานจากกรมโยธาธิการ งบปรมาณ 19 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือเศรษฐกิจ สิทธิ์ใช้น้ำประปาฟรี 50 ลบ.ม.ในเดือน ตค.2551 - มีนาคม 2552 (ตามใบเรียกเก็บ) รวม 6 เดือน คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นประมาณเกือบ 600,000 บาท
คณะผู้บริหารตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการขุดลอกหนองม่วง เก็บน้ำประปา ปี 2551 (กันเงิน) เมื่อ 28 กรกฎาคม 2551 งบประมาณ 1.2 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
เกียรติบัตรรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2551 รับรางวัลเมื่อ 17 ตค.2551 ณ หอประชุม100ปีมหาดไทย สพบ. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัล 450,000 บาท และนางนิภาภรณ์ ปักสำโรง ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี 2552
โล่ชนะเลิศ การประกวดการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านวิชาการ ประจำปี 2552 เขต 14 (โซนอีสานใต้ กลุ่ม 4 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ) เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ นครราชสีมา
เทศบาล ตำบลตะขบ โดย นายวรรณวุฒิ มาสุข รองปลัดเทศบาลและ นางลินิน พูนผล ผู้อำนวยการกองสาธรณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานกู้ชีพ เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ในการประกวดผลการปฏิบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านวิชาการ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้มอบโล่รางวัล ระดับเขต 14 (โซนอีสานใต้) ด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมราชพฤกษแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลตะขบรับรางวัลปฏิบัติงานดีเด่น จากศูนย์นเรนทร รพ.มหาราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2551 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 และเมื่อ 7 สค.52 หน่วยกู้ชีพทต.ตะขบได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาการโซนอีสานใต้ จากศูนย์เรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
การแข่งขันการก่อเจดีย์ทรายในงานประเพณีวันสงกรานต์ที่วัดบ้านตะขบ ปี 2552 โดยให้แต่ละชุมชนประกวดแข่งขันกัน

 ข่าวการท่องเที่ยว

 

บริษัทJimThompsonFarmเปิดเข้าชม17/12/2551