เทศบาลตำบลปลายพระยา
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๔ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 23/12/2553 10:06
กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔23/12/2553 10:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔23/12/2553 10:03
1 - 3 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกันสาดอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๕๐ ตร.มเทศบาลตำบลปลายพระยา22/12/255322/12/2553 8:57
สอบราคาจ้างเหมา เทพื้นคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำระหว่างแผงจำหน่ายสินค้า และก่อสร้าง ลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตรม. พร้อมก่อสร้างเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง ความสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ณ บริเวณลานคอนกรีตเอนกประสงค์ตลาดสด เทศบาลฯ เทศบาลตำบลปลายพระยา16/12/255316/12/2553 16:04
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้าง/เอกสารสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสด เทศบาลตำบลปลายพระยา (หลังเก่า) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 34.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตรม. เทศบาลตำบลปลายพระยา3/12/255313/12/2553 9:29
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปลายพระยา (หลังเก่า) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 34.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตรม. เทศบาลตำบลปลายพระยา30/11/255330/11/2553 11:33
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) ความสูง 15.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 1 จุด รวมทั้งการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เทศบาลตำบลปลายพระยา12/11/255312/11/2553 15:19
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย เทศบาลตำบลปลายพระยา11/11/255312/11/2553 9:50
สอบราคาก่อสร้างสนามตะกร้อและก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลปลายพระยา13/10/255314/10/2553 13:04
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเทศบาลตำบลปลายพระยา7/10/25537/10/2553 11:09
สอบราคาจ้างให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบลปลายพระยา7/10/25537/10/2553 11:07
แก้ประกาศสอบราคาจ้าง/เอกสารสอบราคาจ้างโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยาเทศบาลตำบลปลายพระยา11/5/25532/9/2553 11:22
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยาเทศบาลตำบลปลายพระยา29/4/25537/9/2553 11:47
สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลปลายพระยา20/4/25532/9/2553 11:15

 กระดานสนทนา

สร้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ข้อความตอบกลับ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน09/10/2556 13:46
โครงสร้างของสำนักปลัด01/2/2555 14:41
นายกเทศมนตรี สมนึก ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีต่อเนื่องร่วม 30 ปี แพ้เลือกตั้งเพราะอะไร013/7/2554 15:37
พี่น้องชาวปลายพระยา01/3/2554 12:26
อยากทราบโบนัส015/12/2553 12:00
ตลาดใหม่07/12/2553 13:52
เอกสาร015/11/2553 17:47
งานลอยกระทง110/11/2553 11:32
รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชีด่วน09/11/2553 8:43
คนรักเทศบาลของเรา113/10/2553 8:49
คนในตลาด06/10/2553 20:53
ทัศนศึกษาดูงาน028/9/2553 10:55
สอบถามเรื่องการให้บริการของศูนย์บริการร่วมหน่อยครับ027/9/2553 8:26
สวัสดีครับ ชาวบอร์ดของเทศบาลตำบลปลายพระยา015/9/2553 9:32
การเริ่มต้นเป็นเรื่องยาก แต่การก้าวต่อไปเป็นเรื่องยากกว่า 19/9/2553 11:20
คนปลายพระยา03/9/2553 10:53

 เทศบัญญัติเทศบาล

 การประชุมสภาเทศบาล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
นายจเร ปานจีน

นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 255313/12/2553 10:14
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2553 30/9/2553 11:02
โครงการการจัดการแข่งขันฟุตบอลปลายพระยาคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 255321/9/2553 9:31
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 25537/9/2553 11:22
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอและเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด ประจำปี 25537/9/2553 9:21
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 8 หน่วยงาน ครั้งที่ 72/9/2553 15:39
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 2/9/2553 12:07

 สถิติผู้เข้าชม