ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลแม่ปุ
กระดานสนทนา
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ติดต่อเทศบาล
บริการสังคม
อื่นๆ
  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เชิญเข้ารับการอบรมการจัดทำเว๊ปไซต์เบื้องต้นได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลแม่ปุ
6/5/2552 13:11
1
6/5/2552 11:46
    ขอเชิญทุกท่านร่วมงานนมัสการรอยพระพุทธบาท เดือน 3 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.- 6 มี.ค. 2551
ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
2/5/2552 13:38
ประชุม นายชาลี กางอิ่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพื่อให้เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว อย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 เทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาล จำกัด เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร (เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550)
2/5/2552 13:38
ทุนสหกรณ์  นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง ให้เกียรติมอบทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2550 จำนวน 3 ทุน ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 เทศบาลนครตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)
2/5/2552 13:38

ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล - ใช้รายการปฏิทินเพื่อให้ได้รับแจ้งอยู่เสมอเกี่ยวกับการประชุม วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น  ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล

ไม่มีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

กลุ่มต่างๆ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  กลุ่มต่างๆ

งานสนับสนุนการศึกษา

ชมรม - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ชมรม