เทศบาลตำบลป่าซาง
ประวัติเทศบาล
ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลป่าซาง > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เทศบาลตำบลป่าซาง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซาง  

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลป่าซาง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

หัวข้อข่าว

เทศบาลตำบลป่าซาง  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซาง 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

เทศบาลตำบลป่าซาง  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

รายละเอียดข่าว

     นายสุพจน์  ปันสุรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง  กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น  ตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง  ซึ่งได้มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา ประชาชนจะต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้ท้องถิ่นและประเทศมีความสมดุล เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ เนื่องจากเป็นผู้ที่มากประสบการณ์และองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่ลูกหลานได้ อีกทั้งในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทันสมัย ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนและเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลป่าซางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซางขึ้น  โดยจัดการฝึกอบรม  2 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรการทำน้ำพริกตาแดง  และหลักสูตรการทำเบาะผ้ารองนั่ง  ในวันที่  21 – 23พฤษภาคม 2556 ณ โรงยิมเทศบาลตำบลป่าซาง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลป่าซาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5352-1007  ต่อ  20  และ  26  ได้ในวันและเวลาราชการ.

 

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าซาง 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 17/5/2556 13:57  โดย NMT\lpn-pasang 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 17/5/2556 13:59  โดย NMT\lpn-pasang 
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง 666 ถนนลำพูน จังหวัดลำพูน 51120 โทร.0-5352-1007