เทศบาลตำบลป่าซาง
ประวัติเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯเทศบาลตำบลป่าซาง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
สภาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรกำลัง 3 ปี
รายงานกิจการ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง.
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
รายการ
งานสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการฟ้อนยองและฟ้อนยองประยุกต์
กระดานข่าว - รับฟังความคิดเห็น
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ  เทศบาลตำบลป่าซาง 666 ถนนลำพูน จังหวัดลำพูน 51120 โทร.0-5352-1007

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง อนุญาติให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี255821/5/2558 9:09
เทศบาลตำบลป่าซางจัดพิธีทำบุญสืบชะตา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน 255822/4/2558 9:53
เทศบาลตำบลป่าซางเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ป่าซาง วันที่ 14 - 15 เมษายน 25589/4/2558 10:08
เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสายใยชุมชน24/3/2558 11:55
1 - 4 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศสอบราคา พ.ศ.2555
ประกาศสอบราคา พ.ศ.2556
ประกาศสอบราคาปีงบประมาณ2557
ประกาศสอบราคปีงบประมาณ2558

ข้อมูลเผยแพร่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแพร่

 กระดานข่าว-รับฟังความคิดเห็น

สอบถามใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รับสมัคร ป.โทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้าระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าซางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 เพิ่มการอภิปรายใหม่


นายสุพจน์  ปัยสุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

คุยออนไลน์กับเทศบาลตำบลป่าซาง

facebook:เทศบาลตำบลป่าซาง ลำพูน

 ปลัดเทศบาลนายถวิล  ถาน้อย

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

 ผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง

แก้ไข
ผลสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง 8 ชุด.pdf
ผลสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง 8 ชุดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2553.xls
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2554.xls
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2555.xls
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2556.xls
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2549.pdf
เช็คเอาท์ไปยัง: NMT\lpn-pasangสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2549.pdf
เช็คเอาท์ไปยัง: NMT\lpn-pasang<
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2549ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2550.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2550ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2551.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2551ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2552.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
 

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่02/09/54

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง 666 ถนนลำพูน จังหวัดลำพูน 51120 โทร.0-5352-1007