Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจากเทศบาลทั่วประเทศ
สคร.12 สงขลา เฝ้าระวังไข้หวัดนกต่อเนื่อง ย้ำหมั่นล้างมือ เลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง

สคร.12 สงขลา เฝ้าระวังไข้หวัดนกต่อเนื่อง ย้ำหมั่นล้างมือ เลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง หลังพบการระบาดของโรคในหลายประเทศทั่วโลก แนะผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรณีมีรายงานข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในบางประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วยนั้น ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกมานานกว่า 10 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามในบางจังหวัดจะพบรายงานไก่ตายอย่างประปราย จึงต้องดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก จากการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด การอพยพของนกบางชนิด และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกบริเวณแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศ เช่น ไก่ชน เป็ดไล่ทุ่ง เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ H5N1 รายสุดท้ายในปี 2549 จากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีก สำหรับสายพันธุ์อื่นๆ ที่พบในต่างประเทศตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ นั้น ยังไม่เคยมีรายงานพบในประเทศไทยมาก่อน

"องค์การอนามัยโลก ยังไม่มีมาตรการห้ามการเดินทางท่องเที่ยวหรือค้าขายในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จึงยังสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังตลาดค้าสัตว์ปีกที่มีชีวิต ฟาร์มสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ โรงชำแหละ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก ควรล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่และน้ำ หลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุก หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ภายในช่วง 14 วัน หลังกลับมาจากพื้นที่ดังกล่าว ควรสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสโรค ส่วนในสถานพยาบาลหากพบผู้ป่วยจากประเทศที่มีการระบาดเข้ารับการรักษา ควรวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่" ดร.นายแพทย์สุวิช กล่าว

ดร.นายแพทย์สุวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า สคร.12 สงขลา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยร่วมกับด่านกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจเข้มเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่จะผ่านมาในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน หากประชาชนมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

....................................................................

ข่าวโดย : พรรณภัทร ประทุมศรี นักวิชาการเผยแพร่
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : 0-7433-6079-81,83 ต่อ 29
E-mail: pr_dpc12@hotmail.com

--

พรรณภัทร ประทุมศรี
นักวิชาการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

168 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7433-6079-81 ต่อ 29
โทรสาร 0-7433-6084
อีเมล : phannaphat.p@gmail.com