เทศบาลตำบลภูวง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลภูวง > รูปภาพ > รูปวันผู้สูงอายุ > กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2552  

รูปภาพ: กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2552
รูปวันผู้สูงอายุ

ชื่อ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 

แสดงตัวอย่าง

เทศบาลตำบลภูวง จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2552  
มีผู้สูงอายุจากชุมชน ต่างๆ  หมู่ที่ 1-7  เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงของผู้สูงอายุ  ณ  ศรีสุวรรณาราม  ตำบลภูวง  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง

ประกวดกิจกรรมการแสดง ของ ผู่สูงอายุ 

ชนิดแฟ้ม

jpg 

ขนาดรูปภาพ

300 x 225 

วันที่ถ่ายรูป

 

คำอธิบาย

เทศบาลตำบลภูวง จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2552 
มีผู้สูงอายุจากชุมชน ต่างๆ  หมู่ที่ 1-7  เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงของผู้สูงอายุ  ณ  ศรีสุวรรณาราม  ตำบลภูวง  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร

คำสำคัญ

 
สร้าง เมื่อ 11/9/2552 16:26  โดย NMT\muk-phuwong 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 11/9/2552 16:30  โดย NMT\muk-phuwong