เทศบาลตำบลดอนยายหอม
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาฟุตบอลชุมชนต้านยาเสพติด "บ้านดอนตัพ 2008" ประจำปี 2551 27/2/2552 14:42
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ และ กีฬาเยาวชนสัมพันธ์28/4/2551 10:01
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 228/4/2551 10:01
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส28/4/2551 10:01
1 - 4 ถัดไป

กิจกรรมของเทศบาล - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  กิจกรรมของเทศบาล

         Big Cleaning Day    โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม

  ในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปี 2551 เริ่มกาบิ๊กคลีน ในวันที่  23  พฤษภาคม 2551  เริ่มกิจกรรมที่ชุมชนหมู่สันคูเป็นชุมชนแรก  และบิ๊กคลีนให้ครบทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม

 

 

อ่านต่อ

โครงการแชลเลนจ์เดย์ ออกกำลังกายประจำปี 2551

 วันที่  28 พฤษภาคม 2551  ณ  เทศบาลตำบลดอนยายหอม

อ่านต่อ

“หน้าบ้าน น่ามอง ในบ้านน่าอยู่ และหลังบ้านน่าดู” ตามโครงการบ้านปลอดยาเสพติด ประจำปี 2549 สรุปผลคะแนนออกมา ผู้ที่ชนะเลิศประเภทบ้านน่ามอง ได้แก่ บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 6 ชุมชนบ้านนาประชาสรรค์ เจ้าของบ้าน คือ ร.ต. แจง มีบุญ และประเภทคุ้มน่ามอง ได้แก่ คุ้มเทพรักษ์ ชุมชนลูกแสนเมือง

อ่านต่อ

โครงการอาหารเสริมนมบนรถ "บริการส่งเด็กนักเรียน "  

ตอนเช้า ในเชตเทศบาลตำบลดอนยายหอม

อ่านต่อ

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่2/2549" ครั้งนี้เทศบาลตำบลเนินมะปราง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และก็เช่นเคยที่เทศบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และกองเชียร์ที่เชียร์กันจนสุดใจทุกชุมชน ซึ่งผลออกมาก็ได้รับถ้วยรางวัลกันทั่วหน้า...ใครแพ้ ใครชนะ เอาไว้แก้มือใหม่ในปีหน้านะ

อ่านต่อ

 

 นายกเทศมนตรี

 

 นายวิทยา  ศุภศิริโภคา

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

 

วารสาร เทศบาลตำบลดอนยายหอม - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  วารสาร เทศบาลตำบลดอนยายหอม

 

 

Link ที่น่าสนใจ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  Link ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม  ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
ประชุมอนุฯระเบียบกฎหมายประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/10/2550
อบรม อสม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาล21/12/2550
แข่งขันเต็นแอโรบิคใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงเรียนวัดโพธิ์21/12/2550
แข่งขันวิ่งมาราธอนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาล21/12/2550

 ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนยายหอม 999 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร.0-3422-9118 โทรสาร.0-3422-9619