เทศบาลตำบลห้วยพลู
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู)
สถานธนานุบาลห้วยพลู
บุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู)
สถานธนานุบาลห้วยพลู
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยพลู-สปสช
ข้อมูลกองทุนฯ ทั่วไป
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 A

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในงระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยพลู13/5/2559 11:32
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลืกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม1/4/2559 16:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยพลู13/11/2558 15:28
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม9/10/2558 15:41
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลห้วยพลู7/10/2558 10:19
1 - 5 ถัดไป

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู3/12/2557
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ่อขยะ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู3/12/2557
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนพลู ชุมชนห้วยพลูพัฒนา คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู14/8/2558
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสวนพลู ชุมชนห้วยพลูพัฒนา (เอกสารเพิ่มเติม)
เทศบาลตำบลห้วยพลู14/8/2558
คลิก!!เพื่อดูรายละเอียด ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยพลู (โชติประชานุเคาระห์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เทศบาลตำบลห้วยพลู15/10/2558
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คลิกที่นี่!!เพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู4/11/2558
รายละเอียดการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ คลิก!!เพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู4/11/2558
ประกาศผู้เสนอราคาได้ในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คลิก!!เพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู19/11/2558

 ภาพกิจกรรม

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
งานแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

 ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

ไม่มีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคุณาณัฐศ์   เจริญเชื้อชนะ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู

 

 

ข้อมูลเผยแพร่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแพร่

 กระดานสนทนาทั่วไป

ค่าขยะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ท้องถิ่นเจริญ...ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
กรอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร้องเรียน โรงรับจำนำเทศบาลห้วยพลู ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยพลู ตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 73120 โทร.0-3426-5030-2