เทศบาลตำบลห้วยพลู
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู)
สถานธนานุบาลห้วยพลู
บุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู)
สถานธนานุบาลห้วยพลู
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยพลู-สปสช
ข้อมูลกองทุนฯ ทั่วไป
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 A

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม26/3/2558 11:00
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลห้วยพลู25/2/2558 14:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลห้วยพลู ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)18/2/2558 9:47
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลห้วยพลู9/2/2558 13:39
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลห้วยพลู9/2/2558 13:36
1 - 5 ถัดไป

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู3/12/2557
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยพลู เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ่อขยะ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เทศบาลตำบลห้วยพลู3/12/2557

 ภาพกิจกรรม

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
งานแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

 ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

ไม่มีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคุณาณัฐศ์   เจริญเชื้อชนะ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู

 

 

ข้อมูลเผยแพร่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแพร่

 กระดานสนทนาทั่วไป

ร้องเรียน โรงรับจำนำเทศบาลห้วยพลู ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร้องเรียนโรงรับจำนำเทศบาลห้วยพลูใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อยากทราบว่าส่วนช่างวันๆทำอะไรกันบ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร้องเรียนเรื่ิองมลภาวะทางกลิ่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยพลู ตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 73120 โทร.0-3426-5030-2