เทศบาลเมืองชุมแสง
  
เริ่มค้นหา
 

 ข่าวสารและกิจกรรมนายศรชัย อธิปฏิเวชช
นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง

ข้อมูลเผยแพร่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแพร่

 ราคาน้ำมัน

 ราคาทองคำ

 ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

20131211.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็ปเล็ต) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
20131216.pdfสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางเท้า และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณถนนไปโพธิ์หนองยาว ข้างสนามกีฬาเทศบาล
20140127.pdfการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมแสง
20140204.pdfสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
20140408.pdfสอบราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมัลทัลชีทโรงจอดรถ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20140516.pdfสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
20140520.pdfสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
20140522.pdfสอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่น
20140605.pdfสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20140716.pdfสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนซอยข้างวัดแสงสวรรค์
20140905.pdfสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์
20141015.pdfรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองชุมแสง
20141201.pdfสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
20141204-1.pdfประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลพัฒนา 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150126.pdfสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแสงเจียรนัย เริ่มตั้งแต่สี่แยกบริเวณข้างเทศบาลเมืองชุมแสงถึงสะพานข้ามคลองจระเข้เผือก
20150126-2.pdfประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลเมืองชุมแสง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150202.pdfสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
20150212.pdfประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150312.pdfประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20150318.pdfประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง
52101-0389.pdfรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
prakard20130710.pdfรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
tax2013.pdfให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2556
แผนบริหารความต่อเนื่อง.pdfแผนบริหารความต่อเนื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา.pdfสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก201306.pdfสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน.pdfสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง
Chumsaeng Municipality Office

เลขที่ 1 ถนนแสงเจียรนัย อ.ชุมแสง จ.นครสวรค์ 60120
โทรศัพท์ 056-282271  โทรสาร 056-282159

E-mail - wichakarn60@yahoo.com