เทศบาลตำบลท่าวังผา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าวังผา
โครงการเด่นของเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2553 - 2555)
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านการเมือง การบริหาร
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
เทศบาลตำบลท่าวังผา ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน ::: วิสัยทัศน์ >> สร้างคน สร้างงาน สร้างชุมชน

 ข่าวด่วนเทศบาล

 
กำหนดการ
งานประเพณีลอยกระทงอำเภอท่าวังผา ประจำปี 2553
วันที่  20-21  พฤศจิกายน  2553 ณ สนามโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์

---------------------------

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2553
13.00 น.           การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP ของ 10 ตำบล
18.30 น.           การแสดงดนตรีของ ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม
19.30 น.           การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล
-ร.ร.อนุบาลสุวรรณรัตน์
                        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านท่าวังผา
                        -ร.ร.สุภาพวิทยา
                        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านวังว้า
-ร.ร.นิธากร
                        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านอาฮาม-สบยาว
-การแสดงดนตรีของ ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม
20.00 น.           รำวงย้อนยุค
23.30 น.           ปิดงาน
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน  2553
13.00 น.           การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP ของ 10 ตำบล
16.00 น.           ขบวนแห่ทุกตำบลพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
16.30 น.           ขบวนแห่เคลื่อนออกจากหน้าตลาดสดผ่านธนาคารออมสินไปตามถนนวรนคร
19.00 น.           ขบวนแห่ถึงบริเวณงาน (สนาม ร.ร.ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์)
-พิธีเปิดงาน โดยนายอำเภอท่าวังผา เป็นประธาน
-นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา กล่าวรายงาน
- พิธีขอขมาแม่น้ำ โดย อ.พิทักษ์ ณ น่าน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา
-การแสดงดนตรีของ ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม (เปิดวง)
-การแสดงของ ร.ร.นิธากร (ระดับประถม)  1 ชุด
-การแสดงของ ร.ร.บ้านวังว้า  1 ชุด
-การประกวดนางนพมาศ (เดินรอบที่ 1)
-การแสดงของ ร.ร.ริม-ป่าคา ประชานุเคราะห์ 1 ชุด
-การแสดงของ ร.ร.บ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร  1 ชุด
-การแสดงดนตรีของ ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม
-การประกวดนางนพมาศ (เดินรอบที่ 2 )
-การแสดงของ ร.ร.สุภาพวิทยา (ระดับประถม) 1 ชุดการแสดง
-ประกาศผลรางวัลกระทงเล็ก พร้อมมอบรางวัล 
-การประกวดนางนพมาศ (เดินรอบที่ 3 )
-ประกาศผลขวัญใจท่าวังผาพร้อมมอบรางวัล และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าประกวดทุกคน
-การแสดงของ ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม 1 ชุดการแสดง
-ผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ขึ้นเวทีตอบคำถาม
-ประกาศผลนางนพมาศ พร้อมมอบรางวัล
-การแสดงดนตรีของ ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม
        20.00 น.           รำวงย้อนยุค
21.00 น            การแข่งขันชกมวยไทย (ศึกวันลอยกระทงมหากุศล)
24.00 น.           -เสร็จงาน
 

ดาวน์โหลด ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และรางวัลการประกวดต่างๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวตัวกรอง
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แก้ไข

เทศบาลตำบลท่าวังผา โดยการนำของ นายประสงค์   กันมา  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพเรือแข่ง ให้เรือ ๑ แดนสยาม ของพี่น้องชาวบ้านวังว้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการป้องกันแชมป์ถ้วยพระราชทาน จำนวน 50,000 บาท โดยมีนายหวัน  สิทธิกัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านวังว้า พร้อมด้วยลูกเรือ ๑ แดนสยามบ้านวังว้า เป็นผู้รับมอบ

 
         นายประสงค์  กันมา  พร้อมคณะผู้บริหาร  กองการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเขตเทศบาล  (ภาพกิจกรรม)
 
1 - 2 ถัดไป

 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

เนื้อความตัวกรองแก้ไข
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลท่าวังผา ประจำปี 2552
 
 

นายประสงค์   กันมา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา

นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังผา

 สถิติผู้เข้าชม

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวกิจการสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา

เนื้อความตัวกรอง
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แก้ไข
 
 
 

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรองแก้ไข
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
       คณะกรรมการดำเนินการประมูลการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  (รายละเอียดประกาศ)
 17/3/2553
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ  โครงการก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555   (รายละเอียดประกาศคลิกที่นี้)
 11/3/2553
ด้วยเทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555   จำนวน  7  โครงการ  (รายละเอียดคลิกที่นี้)
 17/2/2553

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรองแก้ไข
   นายมนูญ  ขันรินทร์  และนายสมบูรณ์  ศรีวิชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม  2553  (ภาพกิจกรรมคลิกที่นี้)
1/7/2553
฿20,000.00
 
     นายประสงค์  กันมา  พร้อมคณะผู้บริหาร    ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2554-2556)  ซึ่งมีตัวแทนประชาคมจากแต่ละหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่  22  มิถุนายน 2553  ณ ห้องประชุมศิลาทอง เทศบาลตำบลท่าวังผา  (ภาพกิจกรรมคลิกที่นี้)
22/6/2553
฿10,000.00
 
    งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้อายุตำบลท่าวังผา     โดยจัดการฝึกอบรมดนตรีนาฎศิลป์พื้นบ้านให้กับชมรมผู้สูงอายุบ้านวังว้า  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าวังผา   มีนายประสงค์  กันมา นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  (รูปภาพกิจกรรมคลิกที่นี้)
7/6/2553
฿50,000.00
 
     นายประสงค์  กันมา  เป็นประธานในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าวังผา  ในวันที่  5  มิถุนายน  2553  ณ ห้องประชุมศิลาทอง  ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.พิทักษ์  ณ น่าน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ได้วิทยากรในการอบรมเยาวชนครั้งนี้  จำนวน 70 คน (ภาพกิจกรรมคลิกที่นี้)
 
 
5/6/2553
฿20,000.00
 
1 - 4 ถัดไป

 Thawangpha Municipality Project

เนื้อหาตัวกรอง
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
แก้ไข
    ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าวังผา  ได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการจัดตั้งศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมย่างยั่งยืน ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมรับฟังผลการศึกษาวิจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์ฯ และเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการจัดทำโครงการให้บรรลุสัมฤทธิ์ต่อไป  (บรรยากาศการจัดทำประชาพิจารณ์)     
 
         เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2553   มหาวิทยาลัยนเรศวร  นำโดย       รศ.ดร. เสวียน เปรมประสิทธิ์   พร้อมคณะ ประกอบด้วย  ดร.จรูญ    สารินทร์,อาจารย์ศิริรัตน์  มุณีสว่าง  ฯลฯ   ได้นำรูปแบบ Model โครงการการจัดตั้งศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เสนอต่อ  นายประสงค์   กันมา  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่จะจัดตั้งฯ  
       เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะให้ประชาคมตำบลท่าวังผา  ลงมติประชาพิจารณ์   ในวันที่  9  มีนาคม  2553  เวลา 13.00 น.    หอประชุมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  
      ในการนี้เทศบาลตำบลท่าวังผา  ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุก ท่าน  ไปร่วมแสดงความคิดเห็นและรับทราบถึงการดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
 

นายประสงค์ กันมา นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผาร่วมกับประชาคมตำบลท่าวังผา ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ   วิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับมหาวิทยาลัยนเรศวร    จังหวัดพิษณุโลก  นำโดยรองศาสตราจารย์  ดร.เสวียน  เปรมประสิทธิ์ พร้อมทีมงานการสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคม  และทัศนคติ การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบทางด้าน  สถาปัตย์  โดยมีข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference) และเป้าหมายพอสังเขปดังนี้

1. เพื่อศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการ  (Feasibility Study)

2. เพื่อศึกษาให้ได้รูปแบบศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

3. เพื่อศึกษาให้ได้แบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร

 

 หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 รับสมัครงานราชการ (ชมรมนิติกร)