Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2 / 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...    ...
การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"รายละเอียดเอกสารแนบ......
ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ......
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายคุณาณัฐศ์ เจริญเชื้อชนะ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย แล...
ขอเชิญประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561ณ ห้องนิวพอร์ท แกรนด์บอลรูม โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ทอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี...
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20   รายละเอียด  www.kpi.ac.th หรือ http://www.kpi.ac.th/%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5...
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส " วันเทศบาล "วันที่ 24 เมษายน 2561   เอกสารแนบ   1.  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                 2....