Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอเชิญรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด

- http://www.odloc.go.th/web/?page_id=7076