Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 "Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต" วันที่ 6-7 กันยายน 2561

เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 "Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต" วันที่ 6-7 กันยายน 2561

คลิกรายละเอียด...


http://www.kpi.ac.th/be-inspired-by-kpi2018/